INTERVJUER MED VÅRA HUBBAR
HETCH

”Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor.”

LÄS INTERVJUN
Hotel Statt Hässleholm

”Det var väldigt intressant att prata med deltagarna på vår hubb 2020 eftersom alla hade ett stort intresse för hållbarhet. Man lär av andra och behöver inte uppfinna hjulet själv.”

LÄS INTERVJUN
Åstorps kommun

”Samarbete skapar alltid nya möjligheter och insikter. Vi behöver mycket kunskap från olika människor för att kunna stärka upp vårt hållbarhetsarbete.”

LÄS INTERVJUN
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

”Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.”

LÄS INTERVJUN
Drivhuset Malmö

”Ungefär hälften av alla initiativ som startar på Drivhuset är idéer kopplade till de globala målen – vårt mål är att hjälpa fler att bygga hållbara företag.”

LÄS INTERVJUN
Ystads kommun

”Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

LÄS INTERVJUN
Luleå Business Region

”Genom att under en heldag få bjuda in till och fokusera på hållbar utveckling tillsammans med A Sustainable Tomorrow och alla andra hubbar hoppas vi inspirera, bidra till att nätverk breddas och att nya samarbeten uppstår.”

LÄS INTERVJUN
Rögle BK

”Genom A Sustainable Tomorrow kan vi dessutom bygga broar och öka dialogen med aktörer utanför vår region.”

LÄS INTERVJUN
IFK Göteborg

”Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.”

LÄS INTERVJUN
Global Utmaning

”Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.”

LÄS INTERVJUN
Upgreen Sustainability Sprint

”Vi är övertygade om att konferensen kommer bidra med kunskap, inspiration och handlingskraft till företag som är redo att agera och bidra till en mer hållbar framtid.”

LÄS INTERVJUN
Mindpark

”Den digitala utvecklingen har bidragit till att möten kan göras lokalt på plats samtidigt som vi ser en stor fördel med att vara en del av någonting större.”

LÄS INTERVJUN
Optimistklubben

”Vi är optimister, vi tror på det goda exemplets kraft. Genom att mötas, dela erfarenheter och förstärka det positiva får vi energi att ta oss an svåra utmaningar.”

LÄS INTERVJUN
Destination Vemdalen

”Vi ser det som en styrka att A Sustainable Tomorrow kopplar så tydligt till de globala målen.”

LÄS INTERVJUN
Hittarps IK

”A Sustainable Tomorrow ger ytterligare en dimension i vårt arbete och bidrar till den moderna mötesplatsen där vi tillsammans kan få saker att hända.”

 

LÄS INTERVJUN
Malmö FF

”Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.”

LÄS INTERVJUN
CSR Småland

”Det behövs fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.”

LÄS INTERVJUN
SUSAS

”Vi hoppas att samarbetet ger möjligheter för studenter att engagera sig i aktuella utmaningar och använda den kunskap man får genom sin utbildning till att skapa ett hållbart samhälle.”

LÄS INTERVJUN