INTERVJUER MED VÅRA HUBBAR
We Don't Have Time

”Jag förväntar mig att träffa riktiga changemakers som vill hitta lösningar på gemensamma utmaningar samt höra om nya företag med konkreta förslag för att implementera mer regenerativa arbetsmetoder.”

Nordic House

”Vi hoppas få lära oss mer om hur vi kan implementera ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv för att få vårt nystartade företag att fungera som ett välmående ekosystem.”

ProCivitas

Då entreprenörskap och företagande är en stor del av vår verksamhet känns det angeläget att ta del av uppdaterad kunskap samt hållbara affärsidéer och affärsmodeller.”

FC Rosengård

Som hubb får vi möjlighet att engagera vårt eget partnernätverk i hur man kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.”

Almi Skåne

Konferensens fokus på gränsöverskridande möten ser vi som ett stort plus, då människor som vanligtvis kanske inte träffas får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter. ”

Värnamo Näringsliv

Samarbetet med A Sustainable Tomorrow leder till ökad kunskapsspridning och inspiration till våra medlemmar.

Nuvab (Näringslivsutveckling i Vetlanda)

”Vi har stora förhoppningar om kunskapsinhämtning och inspiration som stödjer det lokala näringslivet i sin utvecklingsresa till ett hållbart företagande.”

Östsvenska Handelskammaren

”Vi ser fram emot att inspirera och kunskapa för en hållbar utveckling tillsammans med A Sustainable Tomorrow och de andra hubbarna!”

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

”Som hubb erbjuder vi en lokal mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och enskilda medborgare.”

HETCH

”Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor.”

Hotel Statt Hässleholm

”Det var väldigt intressant att prata med deltagarna på vår hubb 2020 eftersom alla hade ett stort intresse för hållbarhet. Man lär av andra och behöver inte uppfinna hjulet själv.”

Åstorps kommun

”Samarbete skapar alltid nya möjligheter och insikter. Vi behöver mycket kunskap från olika människor för att kunna stärka upp vårt hållbarhetsarbete.”

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

”Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.”

Drivhuset Malmö

”Ungefär hälften av alla initiativ som startar på Drivhuset är idéer kopplade till de globala målen – vårt mål är att hjälpa fler att bygga hållbara företag.”

Ystads kommun

”Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

Luleå Business Region

”Genom att under en heldag få bjuda in till och fokusera på hållbar utveckling tillsammans med A Sustainable Tomorrow och alla andra hubbar hoppas vi inspirera, bidra till att nätverk breddas och att nya samarbeten uppstår.”

Rögle BK

”Genom A Sustainable Tomorrow kan vi dessutom bygga broar och öka dialogen med aktörer utanför vår region.”

IFK Göteborg

”Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.”

Global Utmaning

”Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.”

Upgreen Sustainability Sprint

”Vi är övertygade om att konferensen kommer bidra med kunskap, inspiration och handlingskraft till företag som är redo att agera och bidra till en mer hållbar framtid.”

Mindpark

”Den digitala utvecklingen har bidragit till att möten kan göras lokalt på plats samtidigt som vi ser en stor fördel med att vara en del av någonting större.”

Optimistklubben

”Vi är optimister, vi tror på det goda exemplets kraft. Genom att mötas, dela erfarenheter och förstärka det positiva får vi energi att ta oss an svåra utmaningar.”

Destination Vemdalen

”Vi ser det som en styrka att A Sustainable Tomorrow kopplar så tydligt till de globala målen.”

Hittarps IK

”A Sustainable Tomorrow ger ytterligare en dimension i vårt arbete och bidrar till den moderna mötesplatsen där vi tillsammans kan få saker att hända.”

 

Malmö FF

”Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.”

CSR Småland

”Det behövs fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.”

SUSAS

”Vi hoppas att samarbetet ger möjligheter för studenter att engagera sig i aktuella utmaningar och använda den kunskap man får genom sin utbildning till att skapa ett hållbart samhälle.”