INTERVJUER MED VÅRA HUBBAR
Competensum

”A Sustainable Tomorrow är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus.

Axfoundation

”Som praktisk do-tank är vi på Axfoundation en smula otåliga och extremt praktiska. För att ha en chans att nå målen till 2030 är det dags för konkret handling. Vi hoppas att A Sustainable Tomorrow kan så nya frön till bred samverkan kring just sådana lösningar.

Karlstad Innovation Park & Bright Planet

”Vi vill vara tändstift och inspiratörer i omställningen till ett hållbart samhälle och hållbara affärer. A Sustainable Tomorrow är ett bra forum för att inspirera och ge konkreta verktyg till företag och verksamheter i vår omgivning.

ProCivitas

Då entreprenörskap och företagande är en stor del av vår verksamhet känns det angeläget att ta del av uppdaterad kunskap samt hållbara affärsidéer och affärsmodeller.”

FC Rosengård

Som hubb får vi möjlighet att engagera vårt eget partnernätverk i hur man kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.”

Almi Skåne

Konferensens fokus på gränsöverskridande möten ser vi som ett stort plus, då människor som vanligtvis kanske inte träffas får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter. ”

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

”Som hubb erbjuder vi en lokal mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och enskilda medborgare.”

HETCH

”Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor.”

Åstorps kommun

”Samarbete skapar alltid nya möjligheter och insikter. Vi behöver mycket kunskap från olika människor för att kunna stärka upp vårt hållbarhetsarbete.”

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

”Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.”

Ystads kommun

”Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

Luleå Business Region

”Genom att under en heldag få bjuda in till och fokusera på hållbar utveckling tillsammans med A Sustainable Tomorrow och alla andra hubbar hoppas vi inspirera, bidra till att nätverk breddas och att nya samarbeten uppstår.”

Rögle BK

”A Sustainable Tomorrow driver frågor som är viktiga för Rögle BK, därför är det en självklarhet för oss att stötta och vara delaktiga på de sätt vi kan”.

IFK Göteborg

”Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.”

Global Utmaning

”Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.”

Upgreen Sustainability Sprint

”Vi är övertygade om att konferensen kommer bidra med kunskap, inspiration och handlingskraft till företag som är redo att agera och bidra till en mer hållbar framtid.”

Mindpark

”Den digitala utvecklingen har bidragit till att möten kan göras lokalt på plats samtidigt som vi ser en stor fördel med att vara en del av någonting större.”

Destination Vemdalen

”Det är värdefullt att ingå i ett nätverk där vi kan ta del av erfarenheter från andra företag och organisationer runt om i landet, och höra hur andra har gjort.”

Hittarps IK

”A Sustainable Tomorrow ger ytterligare en dimension i vårt arbete och bidrar till den moderna mötesplatsen där vi tillsammans kan få saker att hända.”

 

Malmö FF

”Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.”

CSR Småland

”Det behövs fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.”