INTERVJUER MED VÅRA HUBBAR
Hållbara Bjäre

”Vår förhoppning är att denna samverkan med A Sustainable Tomorrow ska medföra att fler på Bjärehalvön får den kunskap och verktyg de behöver. Vi har som ambition att även nå ut till och engagera skolungdomar i kommunen.”

Töreboda kommun

”A Sustainable Tomorrow ger vår kommun ett större nätverk där vi kan dela våra kompetenser, erfarenheter och olika synvinklar, något som säkerställer en oerhörd kraft för att skapa det hållbara samhället.”

GoodGrowth

”Som hubb får vi möjlighet att skapa ett sammanhang för näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle att träffas, känna tillhörighet med varandra och accelerera en positiv omställning för att nå de globala målen.”

Musikmakarna

”Vi vill förmedla faktabaserad information och inspiration till våra studerande kring att tänka hållbart, ta ansvar och genom musikens makt nyttja möjligheten att påverka allas vår morgondag, redan idag.”

Helsingborgs Ungdomsråd

”Helsingborgs Ungdomsråd jobbar hela tiden för att bli mer hållbara, men också att sprida detta hållbarhetsarbete ut i kommunen. Vi för ett ständigt arbete med att inkludera unga och framförallt att göra deras röster hörda.”

Sinf

”Sinf representerar cirka 1000 företag inom industri- och tjänstesektorn och utgör en viktig pusselbit i den gröna omställningen. Genom att arrangera en egen AST-hubb kan vi lyfta ny kunskap, sprida den i större omfattning men även på ett nytt, roligt och interaktivt sätt. ”

Nordic Seafarm & Mindpark Järntorget

”Det ligger i vårt DNA att skapa en bättre värld. Vi vill få ett bredare sammanhang med likasinnade bolag och vi tror mycket på att göra saker tillsammans, det är så vi får saker att hända.”

Företagarna Höganäs & Höganäs kommun

” Vi vill sjösätta ett kunskapsutbyte inom hållbarhet i vår kommun. Att utbyta kunskap och träffas över verksamhetsgränserna ger alla möjligheter att tänka nytt och kanske se över sin affärsmodell och bli mer hållbar.”

Dalarna Science Park

”När vi hörde talas om möjligheten att vara hubbarrangör till A Sustainable Tomorrow kändes det som en fantastisk möjlighet att få tillgång till ett kraftfullt nätverk av drivna och engagerade hubbar över hela Norden som också vill bidra till att uppfylla de globala målen.”

Arlandastad Group

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som en värdefull plattform för människor med olika bakgrund och erfarenhet att mötas, utbyta erfarenheter och hitta gemensamma vägar framåt och en möjlighet att genom nya samarbeten accelerera utvecklingen på de platser där vi verkar.”

divM

”Vi vill genom att vara hubbarrangör förmedla inspiration i det hållbara arbetet och knuffa diskussionen i rätt riktning, vilket kan leda till nya samarbeten och hållbara affärer.”

SYSAV & ALTITUDE MEETINGS

”Klimatutmaningen är vår tids största utmaning. Alla måste bidra på olika sätt för att lösa och hantera den. Genom påverkan, aktion och samverkan.”

PE TEKNIK & ARKITEKTUR

”PE har ett långsiktigt och holistiskt synsätt på hållbarhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom alla aspekter av hållbarhet och mäter löpande utfallet för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning.”

SPARBANKEN SYD

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som ett forum i vilket Sparbanken Syd kan skapa en möjlighet för olika intressenter att mötas och inspireras av de affärsmöjligheter som omställningen till en hållbar utveckling innebär. Det känns otroligt spännande!”

SKELLEFTEÅ KRAFT

”Som hubbarrangör vill vi bidra till en hållbar utveckling genom att bjuda in aktörer inom hållbarhetsområdet i norra Sverige att ta del av seminarier, omvärldsspaning och högklassiga föreläsare.”

ECOONLINE

”Vi vill bidra med att sprida kunskap om hållbarhet och att vara en del av A Sustainable Tomorrows plattform känns som ett naturligt steg.”

NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

”Det var jätteintressant att vara med på A Sustainable Tomorrow, både innehållet och produktionen höll hög kvalitet.”

TechSverige

”Vi har ingen tid att förlora, alla måste växla upp sitt arbete för att vi ska ha en möjlighet att nå de Globala målen.”

Hittarps IK

”Vi förväntar oss att hubben blir ett forum där intresse och engagemang för såväl globala som lokala samhällsutmaningar får kraft att växa.

Sandbacka Science Park

”Vi ser hållbarhetsfrågorna som mycket affärskritiska, ja man skulle kunna säga helt avgörande för vilka företag, tjänster och produkter som kommer att finnas på marknaden om bara några år.

Competensum

”A Sustainable Tomorrow är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus.

Karlstad Innovation Park & Bright Planet

”Vi vill vara tändstift och inspiratörer i omställningen till ett hållbart samhälle och hållbara affärer. A Sustainable Tomorrow är ett bra forum för att inspirera och ge konkreta verktyg till företag och verksamheter i vår omgivning.

ProCivitas

Då entreprenörskap och företagande är en stor del av vår verksamhet känns det angeläget att ta del av uppdaterad kunskap samt hållbara affärsidéer och affärsmodeller.”

FC Rosengård

Som hubb får vi möjlighet att engagera vårt eget partnernätverk i hur man kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.”

Almi Skåne

Konferensens fokus på gränsöverskridande möten ser vi som ett stort plus, då människor som vanligtvis kanske inte träffas får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter. ”

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

”Som hubb erbjuder vi en lokal mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och enskilda medborgare.”

HETCH

”Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor.”

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

”Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.”

Ystads kommun

”Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

Rögle BK

”A Sustainable Tomorrow driver frågor som är viktiga för Rögle BK, därför är det en självklarhet för oss att stötta och vara delaktiga på de sätt vi kan”.

IFK Göteborg

”Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.”

Global Utmaning

”Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.”

Mindpark

”Den digitala utvecklingen har bidragit till att möten kan göras lokalt på plats samtidigt som vi ser en stor fördel med att vara en del av någonting större.”

Destination Vemdalen

”Det är värdefullt att ingå i ett nätverk där vi kan ta del av erfarenheter från andra företag och organisationer runt om i landet, och höra hur andra har gjort.”

Malmö FF

”Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.”

CSR Småland

”Det behövs fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.”