INTERVJUER MED VÅRA HUBBAR
PE TEKNIK & ARKITEKTUR

”PE har ett långsiktigt och holistiskt synsätt på hållbarhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom alla aspekter av hållbarhet och mäter löpande utfallet för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning.”

SPARBANKEN SYD

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som ett forum i vilket Sparbanken Syd kan skapa en möjlighet för olika intressenter att mötas och inspireras av de affärsmöjligheter som omställningen till en hållbar utveckling innebär. Det känns otroligt spännande!”

SKELLEFTEÅ KRAFT

”Som hubbarrangör vill vi bidra till en hållbar utveckling genom att bjuda in aktörer inom hållbarhetsområdet i norra Sverige att ta del av seminarier, omvärldsspaning och högklassiga föreläsare.”

ECOONLINE

”Vi vill bidra med att sprida kunskap om hållbarhet och att vara en del av A Sustainable Tomorrows plattform känns som ett naturligt steg.”

NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

”Det var jätteintressant att vara med på A Sustainable Tomorrow, både innehållet och produktionen höll hög kvalitet.”

TechSverige

”Vi har ingen tid att förlora, alla måste växla upp sitt arbete för att vi ska ha en möjlighet att nå de Globala målen.”

Hittarps IK

”Vi förväntar oss att hubben blir ett forum där intresse och engagemang för såväl globala som lokala samhällsutmaningar får kraft att växa.

Sandbacka Science Park

”Vi ser hållbarhetsfrågorna som mycket affärskritiska, ja man skulle kunna säga helt avgörande för vilka företag, tjänster och produkter som kommer att finnas på marknaden om bara några år.

Competensum

”A Sustainable Tomorrow är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus.

Karlstad Innovation Park & Bright Planet

”Vi vill vara tändstift och inspiratörer i omställningen till ett hållbart samhälle och hållbara affärer. A Sustainable Tomorrow är ett bra forum för att inspirera och ge konkreta verktyg till företag och verksamheter i vår omgivning.

ProCivitas

Då entreprenörskap och företagande är en stor del av vår verksamhet känns det angeläget att ta del av uppdaterad kunskap samt hållbara affärsidéer och affärsmodeller.”

FC Rosengård

Som hubb får vi möjlighet att engagera vårt eget partnernätverk i hur man kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.”

Almi Skåne

Konferensens fokus på gränsöverskridande möten ser vi som ett stort plus, då människor som vanligtvis kanske inte träffas får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter. ”

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

”Som hubb erbjuder vi en lokal mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och enskilda medborgare.”

HETCH

”Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor.”

Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

”Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.”

Ystads kommun

”Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.”

Rögle BK

”A Sustainable Tomorrow driver frågor som är viktiga för Rögle BK, därför är det en självklarhet för oss att stötta och vara delaktiga på de sätt vi kan”.

IFK Göteborg

”Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.”

Global Utmaning

”Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.”

Mindpark

”Den digitala utvecklingen har bidragit till att möten kan göras lokalt på plats samtidigt som vi ser en stor fördel med att vara en del av någonting större.”

Destination Vemdalen

”Det är värdefullt att ingå i ett nätverk där vi kan ta del av erfarenheter från andra företag och organisationer runt om i landet, och höra hur andra har gjort.”

Malmö FF

”Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.”

CSR Småland

”Det behövs fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.”