KARLSTAD INNOVATION PARK & BRIGHT PLANET

Malin Thorsén, vd Bright Planet.
Foto: Robert Rundberget

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi vill vara tändstift och inspiratörer i omställningen till ett hållbart samhälle och hållbara affärer. A Sustainable Tomorrow är ett bra forum för att inspirera och ge konkreta verktyg till företag och verksamheter i vår omgivning.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Att transformera det sätt som vi bedriver och utvecklar verksamheter och affärer på. Det är en förutsättning och lägger grunden för hela omställningen.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vår stora påverkan ligger i förmågan att inspirera och ge förändringsverktyg till andra. Bright Planet har hjälpt många företag att växla upp sina hållbarhetsambitioner och omsätta dem i konkret handling. Karlstad Innovation Park hjälper startupbolag och nyföretagare att få med hållbarhetsfrågorna i sin affärsplan redan från början.

Hur kan ni förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Det ger en orsak och tillfälle att träffas. De högklassiga föreläsare som A Sustainable Tomorrow anlitar utgör en bra magnet för att samla spännande personer i vår hubb.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde den 15 september ”Halvvägs till 2030”?
– Att det ska ge energi och inspiration att omsätta alla planer och strategier som har tagits fram i aktivitet och action.