A SUSTAINABLE TOMORROW

Vi arbetar för en hållbar framtid

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

background
“År 2021 känns spännande. En ny tid efter Trump och Brexit, som öppnar för nya initiativ, perspektiv och steg framåt i våra globala ansträngningar för att förverkliga de Globala målen. När jag för sjätte gången talar på A Sustainable Tomorrow hoppas jag underbygga denna optimism med konkreta exempel på att en ny resa inletts.”

– Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006-2014, ger sin omvärldsanalys för sjätte året i rad på A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september 2021.

HUVUDPARTNERS 2022