A SUSTAINABLE TOMORROW

Vi arbetar för en hållbar framtid

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

background
“När världen skulle behöva globala svar som allra mest faller vår rådande världsordning isär och inåtvänd nationalism blir redskapet som möjliggör framväxten av Strongmen. Vi går från gemen­samma svar och ansträngningar för att möta klimat­hot och rådande pandemi till nationella svar som ofta kommer i konflikt med varandra, eller rena förnekanden av problemen. I höst, den 3 november, avgör det amerikanska folket vem som ska vara USA:s president de kommande fyra åren. Det kommer att avgöra i vilken riktning rådande utveckling rör sig. Kan världen hitta tillbaka till gemen­samma svar, och hur kommer de i så fall att se ut? Jag ser framemot att för ­femte gången tala under hållbarhets- och framtids­konferensen A Sustainable Tomorrow.”

– Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006 – 2014 ger sin omvärldsanalys för femte året i rad på A Sustainable Tomorrow Hållbarhets- och Framtidskonferens.

HUVUDPARTNERS 2020