ÅRETS KONFERENS

Hållbarhets- och framtidskonferens 2020

Välkommen till den sjunde upplagan av A Sustainable Tomorrows hållbarhets- och framtidskonferens den 16 september på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Vi arbetar sedan 2015 utifrån FN:s Globala mål genom att sammanföra personer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor för att öka kunskapen om hur du och ditt företag kan förbättra och påskynda ert hållbarhetsarbete.

Konferensen innehåller:

– Föreläsningar: Aktuell kunskap och nya insikter. En av huvudtalarna är Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige på Regeringskansliet.

– Workshops: Konkreta verktyg till ditt hållbarhetsarbete.

– Möten: Möjlighet till nya relationer och hållbara nätverk.

Mer information om årets konferens publiceras inom kort. Biljetterna kostar 4900 SEK + moms, mejla till info@asustainabletomorrow.se för att boka din plats. Under april månad skänker vi hälften av biljettintäkterna till Skåne Stadsmissions arbete med att dela ut mat, rena kläder och ge samtalsstöd.

A Sustainable Tomorrow följer löpande myndigheternas regler och rekommendationer gällande covid-19. Vi anser idag (april) att vi har tiden på vår sida för att fullt genomföra årets arrangemang den 16 september. Cirka två månader innan kommer samtliga som har köpt biljett att informeras om fastlagt datum eller eventuell ändring utifrån myndigheternas regler.

Biljetterna är ej personliga. Återbetalning görs ej. Om datum flyttas görs ombokning automatiskt för namngiven deltagare och företag, samt om företaget meddelar namn på eventuell annan deltagare. Kan företaget/köparen ej deltaga på nytt datum gäller biljetten fullt för kommande hållbarhets- och framtidskonferens den åttonde upplagan 2021-2022.