Ny logotyp skapad av designteamet bakom Globala målen

A Sustainable Tomorrows nya logotyp och grafiska profil utgår från logotypen för de Globala målen. Den har skapats av samma personer, Jakob Trollbäck och Christina Rüegg Grässli från hållbarhetsbyrån The New Division.

För att tydligare visualisera A Sustainable Tomorrows position som ett gränsöverskridande nätverk för möten som får hållbarhet att hända, har ledorden nätverk och Globala målen för hållbar utveckling legat som grund för arbetet med den nya logotypen. Som en del av lanseringen ringde vår innehållsansvariga Catarina Rolfsdotter-Jansson upp teamet för att höra mer kring hur tankarna gick under processen:

I videon berättar Jakob Trollbäck och Christina Rüegg Grässli att genom att dela upp de 17 målen i mindre bitar skapas ett integrerat nätverk av partners som samarbetar över de traditionella gränserna för att hitta nya, holistiska lösningar. Logotypen är samtidigt en odelbar arena där kunskapsutbyte strålar ut i världen med hjälp av våra lokala hubbar. Logotypen kommer att finnas i flera versioner där alla officiella hubbar får sin egen profil. Från det globala till det lokala i en symbol.

Logotypen har en stor flexibilitet genom att färgsammansättningen kan skiftas för att lägga fokus på utvalda mål.

Kommunikationssystemet för de Globala målen

För att fullt förstå logotypens historia behöver vi gå tillbaka till FN:s toppmöte den 25 september 2015 där världens stats- och regeringschefer antog Agenda 2030 för hållbar utveckling. I Agendan ingår de 17 Globala målen för hållbar utveckling som konkretiseras av 169 delmål. Delmålen beskriver vilka åtgärder som måste vidtas, vilka beteenden som måste ändras samt vilka samhällen och samhällsgrupper som är särskilt utsatta.

Men för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att uppnå de Globala målen innan år 2030 måste alla känna till och förstå vilka åtgärder som behöver vidtas. I samarbete med den brittiska kommunikationsbyrån Project Everyone lät FN därför utveckla ett visuellt kommunikationssystem för de 17 målen. Project Everyones grundare, Sir Richard Curtis, bad kreatören bakom den New York-baserade reklambyrån Trollbäck + Company, Jakob Trollbäck, om hjälp med att göra målen enklare att kommunicera. Jakob tog sig an Richards utmaning och tillsammans med designern Christina Rüegg Grässli omvandlades det långa, färglösa FN-dokument som definierade målen till det visuella, färgrika och tydliga visuella system som symboliserar målen världen över idag.

Skisser från designprocessen.

Targets For Action

Det visuella systemet för de 17 övergripande målen utvecklades i syfte att främja förståelse, öka medvetenhet och skapa engagemang för de Globala målen. Men de Globala målen är dock bara just mål. Det är de 169 delmålen kopplade till målen som definierar och konkretiserar vilka åtgärder som måste vidtas för att målen ska uppnås. Genom samarbetsprojektet Targets For Action har nu även delmålen fått samma visuella språk och uttryck som de 17 huvudmålen för att förenkla spridningen av agendan världen över.

Targets For Action är ett samarbetsprojekt mellan Project Everyone och den svenska hållbarhetsbyrån The New Division, grundad av Jakob Trollbäck. I slutet av 2016 träffades parterna återigen och diskuterade vikten av att ta tillvara på det engagemang som skapats och främja implementering och aktivering av målen. Slutsatsen blev att de 169 delmålen behövde gå igenom samma kommunikationsprocess som de övergripande målen, men med hänsyn till de många kopplingar som finns delmålen emellan så behövde processen involvera fler aktörer och aktörer med särskild hållbarhetskompetens.

Med projektets omfattning och behov av särskild kompetens i beaktande satte Jakob Trollbäck samman The New Division, en arbetsgrupp i Stockholm dedikerad enbart åt kommunikation av hållbarhet. Under början av 2017 inleddes diskussioner med svenska Utrikesdepartementet, FN samt ett flertal företag och organisationer och snart stod det klart att det fanns ett stort intresse och efterfrågan för projektet. Under våren 2017 startade The New Division sitt arbete med utvecklandet av Targets For Action och knappt ett och ett halvt år efter projektstarten lanseras det nya kommunikationssystemet för de 169 delmålen våren 2018.

Samtidigt lanserade The New Division en ny version av www.globalgoals.org, den officiella hemsidan för de Globala målen, utvecklad i samarbete med den digitala byrån code + conspire. Hemsidan byggdes om för att tydligare kommunicera de 169 delmålen och inspirera till handling. Den är utvecklad med ny digital teknik som gjort hemsidan snabbare och enklare för besökare över hela världen, oavsett uppkopplingshastighet. Den finns även tillgängliga på svenska hos https://www.globalamalen.se.