BLI PARTNER

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Tillsammans med våra internationella och nationella resurspersoner, samt all den expertis som finns hos partnerföretagen, blir detta er unika kompetenspool utanför era branschspecifika nätverk. Vårt mål är att öka hastigheten i respektive företags hållbarhetsarbete samt bidra med nya perspektiv och lösningar.

Är du intresserad av att bli partner, mejla till info@asustainabletomorrow.se

SE VÅRA PARTNERS
DETTA INGÅR 2020


A Sustainable Tomorrow

HUVUDPARTNER

 • Exponering i all vår kommunikation.
 • Omvärldsbevakning av Jakob Trollbäck och Catarina Rolfsdotter-Jansson.
 • Deltagande i våra hållbara partnerluncher. En under våren och en under hösten.
 • Deltagande i hållbar partnermiddag.
 • Möjlighet att arrangera egna studiebesök under året och i samband med hållbarhets- och framtidskonferensen 15/9.
 • Platser vid middagen 15/9 samt deltagarplatser 16/9 vid hållbarhets- och framtidskonferensen.
 • Almedalen: Inbjudan till arrangemang. (Ännu ej bokat)
 • Erbjudande om att delta i hållbarhets­föreläsningar tillsammans med olika partners under året.
 • Ingå i ett av Sveriges främsta hållbarhetsnätverk.


A Sustainable Tomorrow

PARTNER

 • Exponering i vår kommunikation under ­hållbarhets- och framtidskonferensen.
 • Omvärldsbevakning av Jakob Trollbäck och Catarina Rolfsdotter-Jansson.
 • Deltagande i våra hållbara partnerluncher. En under våren och en under hösten.
 • Deltagarplatser vid hållbarhets- och framtidskonferensen 16/9.
 • Ingå i ett av Sveriges främsta hållbarhetsnätverk.
Se vår partnerfilm från 2018.