För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och tvärsektoriell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

BLI PARTNER
HUVUDPARTNERS 2019

ForSea

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Företaget använder den senaste tekniken för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att installera batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. ForSea och färjeförbindelsen bidrar också till lokalsamhället på båda sidor av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

”Vi har valt att samarbeta med A Sustainable Tomorrow då vi anser att det är väldigt viktigt med långsiktig hållbarhet. Dessutom är det en bra plattform för oss med värderingar som överensstämmer med våra egna.”

Johan Röstin, vd, ForSea

Infab

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen för dig, din organisation och dina målgrupper. På kundlistan finns ett hundratal företag och offentliga verksamheter. Infab har 35 anställda och kontor i Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Ledningssystemet är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

”A Sustainable Tomorrow har det mest intressanta nätverket, de bästa konferenserna och den senaste kunskapen när det gäller hållbara affärer. Infab vill vara längst fram i arbetet med hållbarhetskommunikation och har ambitionen att ständigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete. A Sustainable Tomorrow bidrar med värdefulla verktyg.”

Lars Jacobsson, styrelseordförande, Infab

Resurs Bank

Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

”Som företag i regionen tar vi vårt engagemang på stort allvar och vill ha en positiv inverkan på våra kunder, partners och samhället som vi verkar i. A Sustainable Tomorrow är en fantastisk plattform för nya insikter och perspektiv i viktiga hållbarhetsfrågor. Det känns självklart för oss att stötta denna mötesplats för nya nätverk och värdefulla samarbeten mellan individer, företag och samhälle, för en hållbar framtid.”

Kenneth Nilsson, vd, Resurs Bank

SPP

Vi är en del av norska Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher. A Sustainable Tomorrow bjuder även in till att dela med sig och lära av varandra kring hållbarhet kopplat till respektive affärsverksamhet. ”

Staffan Hansén, vd, SPP Pension & Försäkring

The Vault Hotel

The Vault Hotel Helsinborg är ett kontinentalt lifestylehotell med 56 rum, två italienska restauranger och en atriumbar. Hotellet ligger i en anrik bankfastighet som totalrenoverats och stod klart i november 2018. The Vault Hotel ingår i Room Republic-gruppen som driver fem hotell i Helsingborg, Hässleholm och Palma de Mallorca.

”Genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow får vi möjlighet att utveckla vårt hållbarhetsarbete och skapa en gemensam plattform för alla medarbetare på våra hotell. Ett tydligt hållbarhetsprogram är en viktig faktor för att attrahera duktiga medarbetare och knyta långvariga avtal med våra gäster.”

TomorrowToday

TomorrowToday är den lilla konsultbyrån som jobbar med de stora frågorna. Har en verksamhet obesvarade frågor relaterade till hållbarhet, såsom ”vilka är de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för vår verksamhet?” Då guidar vi gärna verksamheten fram till ett svar. Vi är ett gäng hållbarhetsstrategiska rådgivare. Vi finns där från strategi till implementering. Från formulering av målsättningar till hållbarhetsrapportering.

”Vi arbetar med hållbarhetsfrågor varje dag. Vi är helt övertygade om att det är när offentliga aktörer, företag, idéburen sektor och akademi möts som hållbarhetsfrågorna drivs framåt. Det är just här vi ser att A Sustainable Tomorrows matchar våra värderingar väldigt väl. Vi ser det som en lovande plattform för att få verksamheter att samverka och byta erfarenheter. Vi har såklart också en förhoppning om att vår kompetens och vår långa erfarenhet av att jobba med dessa frågor på olika sätt kan komma A Sustainable Tomorrows nätverk till gagn. De globala målen fungerar som det gemensamma språket för oss alla.”

Anna Bruun Månsson, vd och senior hållbarhetsrådgivare, TomorrowToday

Verapark

Verapark är ett drivhus för miljörelaterad utveckling och innovation. Här får företag verksamma inom Veraparks område hjälp med exponering, kontakter, samarbeten mellan näringsliv och offentlig verksamhet, samt koppling till den akademiska världen vilket regenererar kompetens. Verapark har även access till den pragmatiska återvinningen på NSR. Kort sagt; ett stort labb i naturen med återvunna material.

”Vi jobbar i samverkan med privata aktörer, offentliga aktörer och akademin för att utveckla hållbara lösningar inom avfallsteknik. A Sustainable Tomorrow fokuserar på hur samverkan mellan dessa kan öka och förbättras med särskilt fokus på näringslivet.”

Kim Olsson, vd, Verapark

PARTNERS 2019