För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och tvärsektoriell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

HUVUDPARTNERS 2023

Akea

Akea är ett anläggnings- och kabelföretag som ingår i Eleda Group. Akea:s resa sedan 2008 har byggt på gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande som skapat långsiktiga relationer och utförda arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Personalens mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger bolaget en stark och solid grund att stå på och en trygg relation med dess beställare.

”Vårt partnerskap och engagemang i A Sustainable Tomorrow känns självklart då vi dagligen arbetar med hållbarhetsfrågor i våra tjänster, dialog med personal, leverantörer och kunder. Vi har ett stort och aktivt engagemang i föreningslivet där vår sponsringsstrategi bygger på de globala målen 3, 5, 11 och 17. Vi har sedan 2019 en sponsoransvarig som säkerställer att vår ambition omvandlas till praktiska handlingar i föreningar där vi är partner. Vi är övertygade om att den samlade kunskapen i A Sustainable Tomorrow har möjlighet att påverka vår vardag till det bättre. Ett sammanhang som vi utan tvekan vill vara en del av.”

Ingemar Queckfeldt, Head of Sponsorship, Akea AB

anr+1

anr+1 är en kreativ kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att skapa resultat för olika kunder och varumärken såsom Vinge advokatbyrå, Arla, Unionen, JM, KRAV, AFA Försäkring, Non Smoking Generation med flera. Kommunikation är ett kraftfullt vapnen – låt oss använda det till rätt ändamål. Tillväxt är bra och nödvändigt och skapar välstånd men den kan inte fortsätta ske på bekostnad av människor eller miljö. Vi använder vår kompetens och talang för att bidra till bättre affärsresultat för våra uppdragsgivare och en hållbar samhällsutveckling.

”Man kan inte vara expert på allt. Utifrån vår övertygelse leder vi och bygger det bästa teamet för varje uppdrag och varje kunds unika behov. Vi ser fram emot nya samarbeten med organisationer och individer som delar vår övertygelse om att uppnå bättre affärsresultat och samtidigt bidra positivt till samhällsutvecklingen. Tillsammans kan vi skapa snabbare förändring för en mer hållbar morgondag. Vi vet att kommunikation är ett av de kraftfullaste förändringsverktygen som, rätt använt, gör stor skillnad!”

Anna Celay, Strategy Director & Partner, anr+1

Bolon

Bolon är ett svenskt designföretag som tillverkar innovativa golvlösningar för offentliga miljöer. Vi är ett tredje generationens familjeföretag som drivs av Annica och Marie Eklund. Bolon är känt världen över för sina designade golv och samarbeten med några av världens mest ansedda innovatörer och formgivare.

”Bolon grundades genom hållbar innovation där spillbitar av vinyl användes för att väva trasmattor. Sedan dess har hållbarhet varit en integrerad del av allt vi gör. Idag designas och tillverkas alla våra produkter i Ulricehamn. Här finns även vår återvinningsanläggning som förvandlar industriavfall till nya golv. Vi har stora ambitioner inom hållbarhet och är övertygade om mötet och dialogen mellan aktörer som vill utvecklas till hållbara företag är en del av vår resa mot att erbjuda golv som är en del av cirkulära flöden utan klimatavtryck.”

Håkan Nordin, Head of Sustainability, Bolon

Cemasys

Cemasys etablerades 2007 som ett av Skandinaviens första specialiserade företag inom klimat- och hållbarhetsrapportering. Genom en kombination av ESG-system och expertis har de idag över 500 kunder på såväl den nordiska som internationella marknaden, företag inom olika sektorer och branscher. Gemensamt för samtliga är att de önskar att bidra till en mer hållbar utveckling i samspel med de Globala målen.

”Som huvudpartner till A Sustainable Tomorrow får vi chansen att dela med oss av vår kunskap inom hållbarhetsfrågor –samtidigt som vi kan byta erfarenheter med andra företag. Det här är en fantastisk möjlighet för insikt och problemlösning, och vi ser fram emot samarbeten med verksamheter som delar vår passion för hållbarhet!”

Elin Hultman, hållbarhetskonsult, Cemasys

Cordial

Cordial är det ledande managementkonsultbolaget inom affärsutveckling och affärsarkitektur. Företaget grundades 2001 med ambitionen att bli ett nytt riktmärke för modern managementrådgivning. Sedan dess har vi etablerat ett välbeprövat och erkänt ramverk som länkar affärsstrategiska val med strukturella konsekvenser och en konkret transformationsagenda. Cordial består idag av ett 40-tal rådgivande konsulter som genom rådgivning, utbildning och events överbryggar gapet mellan strategi, struktur och kultur för att frigöra kundens fulla potential och skapa hållbara resultat.

”För att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle är vi på Cordial övertygade om att vi behöver lära och inspireras av varandra, skapa nya branschöverskridande samarbeten och hitta kreativa lösningar tillsammans. A Sustainable Tomorrow är plattformen som möjliggör precis det. Därför ser vi oerhört mycket fram emot att få vara en aktiv del av, och bidra till A Sustainable Tomorrow och dess utveckling under lång tid framöver”

Johan Mandaric Reunanen, Director och affärsarkitekt, Cordial AB

Foto: Emelie Fröberg

EdVenture Tech

Edument är ett techbolag med rötter och huvudkontor i Helsingborg. Sedan 2010 har vi utbildat och varit mentorer för tusentals mjukvaruutvecklare över hela världen samt hjälpt bolag med Proof of concept, DD och helhetsuppdrag för mjukvarulösningar. Vi hjälper även entreprenörer och företag att skala sin idé och affär med hjälp av vår kunskap och inkubatorn EdVenture Tech. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi bolags mjukvarulösningar och idéer!

”Vi arbetar dagligen med att främja innovation på olika sätt genom vår mjukvarukompetens. En kompetens som idag berör och tar en allt större roll i vårt samhälle och företags infrastruktur. Denna roll kräver reflektion ur ett hållbarhetsperspektiv där mjukvara kan bidra till innovation inom hållbarhet och forskning, men även i mötet med entreprenörer som vill utveckla sin idé. Genom att vara partner till A Sustainable Tomorrow hoppas vi kunna dela med oss av kunskap både inom företaget och till våra kunder samt inspirera andra techbolag att engagera sig i hållbarhetsfrågor och innovation.”

Acke Salem, CEO och grundare, Edument Group

Eleda Group

Eleda Group är en expansiv koncern med fokus på anläggnings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur och energi. Koncernen verkar via regionala bolag i södra och mellersta Sverige, för närvarande Akea, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB, One Nordic samt Craftor som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad.

”A Sustainable Tomorrow är ett sammanhang som ger energi, optimism och kunskap. Människor från mängder av olika branscher med massor av kompetens om hur vi ska ta oss an vår vardag och vår morgondag med de globala målen som gemensam karta. Mål 17, Genomförande och partnerskap, är en vital del i vår gemensamma framgångsresa.”

Emilie Condrup, chef för hållbarhet och kommunikation, Eleda Group

Finest Cosmetics

Finest Cosmetics är nordisk och baltisk distributör för premiumkosmetik-varumärket Anastasia Beverly Hills. Vi ingår i FCN Holding tillsammans med Finest Skincare Nordic AB och FCN Invest. Vi har växt till ett av de större varumärkena på våra marknader och utgör nu en dynamisk liten företagsfamilj med cirka 30 anställda och 100+ MSEK i omsättning.

”Då vi brinner för hållbarhet och har varit med i A Sustainable Tomorrow från starten så utgör det en naturlig struktur och samarbetsplattform som passar oss väldigt väl. Det är alltid mycket engagerande diskussioner och intressanta föredragshållare bidrar löpande som en inspirerande motor till vårt företags hållbarhetsarbete. A Sustainable Tomorrow har också en familjär känsla som vi gillar – personligt, stimulerande och greppbart.”

Joachim Hallström, vd och ägare, Finest Cosmetics Nordic AB/FCN Holding AB

Happy Economy

Framgångsrika verksamheter drivs av lyckliga medarbetare. Happy Economy utvecklar, tränar och mäter lyckan. Resultatet; ökad lönsamhet och mer hållbara medarbetare. Det är kärnan i Happy Economy-programmet, vilket baseras på 30 års omfattande forskning som entydigt stödjer och klargör sambandet mellan lyckliga medarbetare och bättre resultat. När vi mår bra på jobbet ökar arbetsglädjen, vi får mer gjort, är mer kreativa och friskare. Lyckliga företag är dessutom bättre på att attrahera och behålla talanger.

”Vi menar att A Sustainable Tomorrow är den mest kvalitativa och den mest inspirerande mötesplatsen för att nå ut, samtala och samverka kring vår ambition – att addera organisatorisk hållbarhet/lycka som en fjärde dimension i hållbarhetsarbetet.”

Annelie Johansson, grundare och vd, Happy Economy. Huvudpartner i samarbete med ATEA Learning & Development

ForSea

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Företaget använder den senaste tekniken för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att ha installerat batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. ForSea och färjeförbindelsen bidrar också till lokalsamhället på båda sidor av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och även certifierat för MSC/ASC.

”A Sustainable Tomorrow är en utmärkt plattform för långsiktiga och hållbara samarbeten. Den utgör en perfekt mötesplats för likasinnade aktörer och skapar spännande möjligheter till kreativa lösningar långt utanför våra egna gränser”.

Kristian Durhuus, CEO, ForSea

Lindéngruppen

Lindéngruppen är andra generationens familjeföretag med fokus på hållbar, långsiktig utveckling av industriföretag. Lindéngruppen äger och utvecklar framgångsrika företag som driver omställningen till en hållbar värld. Vi vill att våra företag ska vara ledande på sina marknader och i sina branscher. Gruppen består huvudsakligen av tre helägda bolag; Beckers Group, Colart och Alex Begg samt Höganäs AB som ägs till 50%.

”På Lindéngruppen har vi arbetat länge med hållbarhet och vill att våra bolag driver omställningen i sina branscher. Genom att vara partner till A Sustainable Tomorrow blir vi del av ett nätverk som delar vår ambition att göra verklig skillnad. Tillsammans kan vi sprida kunskap och inspirera fler att vara med i utvecklingen.”

Jenny Lindén Urnes, ägare och styrelseordförande, Lindéngruppen

Mazars

Mazars är en internationell revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå. Vi arbetar som ett enhetligt partnerskap och ett integrerat team. Genom vår omfattande expertis, storlek och kulturella förståelse kan vi leverera skräddarsydda tjänster inom revision, skatterådgivning, finansiell rådgivning, konsultation och juridiska tjänster.

”Engagemanget i A Sustainable Tomorrow ligger helt i linje med våra värderingar, vårt interna hållbarhetsarbete och den bransch vi jobbar inom. Genom att arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv tar vi vårt ansvar som såväl arbetsgivare som aktör inom skatt och revision. Det känns fantastiskt att gå in som huvudpartner i A Sustainable Tomorrow och vi hoppas kunna både ge och få många nya insikter framöver.”

Caroline Norrsand, auktoriserad revisor och partner, Mazars

Polygiene

Polygiene har en vision om att förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, hemtextilier och andra produkter så att de kan hållas fräscha, tvättas mindre och leva längre. Vi vill förändra konsumenters beteende så att vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. Fler än 200 globalt kända varumärken har valt att använda Polygienes teknologi i sina produkter.

Jag har länge sökt en lokalt förankrad organisation, som kan hjälpa oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete som bolag. Genom A Sustainable Tomorrow finns möjlighet att utvidga vårt nätverk och hitta andra företag för utbyte av tankar och idéer inom detta område. Särskilt positivt är att det är ett gränsöverskridande nätverk, vilket kan ge oss input från andra branscher än den industri vi vanligtvis arbetar inom.”

Ulrika Björk, CEO, Polygiene AB

Resurs Bank

Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

”Som företag i regionen tar vi vårt engagemang på stort allvar och vill ha en positiv inverkan på våra kunder, partners och samhället som vi verkar i. A Sustainable Tomorrow är en fantastisk plattform för nya insikter och perspektiv i viktiga hållbarhetsfrågor. Det känns självklart för oss att stötta denna mötesplats för nya nätverk och värdefulla samarbeten mellan individer, företag och samhälle, för en hållbar framtid.”

Nils Carlsson, vd, Resurs Bank

Ryds Glas

På Ryds Glas är vi experter på rymd, luft, ljud och ljus. Och så är vi riktigt, riktigt duktiga glasmästare. Vi älskar glas – och det har vi gjort i 75 år. Vi hjälper både företag och privatpersoner med allt ifrån att laga trasiga glas, byta fönster till att förvandla kontoret till en ljus och inspirerande arbetsplats med ljudisolerade glasväggar. Och vi tipsar gärna om specialglas som sänker värmekostnaden, stänger ute solvärmen eller skyddar mot inbrott, buller och brand.

”Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för världen och människorna runt omkring oss. Samtidigt har vi alla ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Och egentligen är det rätt enkelt – hållbarhet handlar om att bygga istället för att riva! A Sustainable Tomorrow är en perfekt plattform för att utbyta erfarenheter med andra bolag – men framför allt ger A Sustainable Tomorrow oss möjlighet att mobilisera och skapa en större effekt tillsammans.”

Sebastian Wigström, Varumärkes- & hållbarhetschef, Ryds Glas

Skanska Öresund

Skanska Öresund är ett av de ledande projektutvecklingsföretagen i regionen och är en del av Skanska Commercial Development Nordic. Som hållbar samhällsutvecklare finansierar, utvecklar och utför vi hållbara projekt. Under inledningen av 2020 byggstartas Hyllie Terrass som är ett av de projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas.

”Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Då bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av den årliga resursanvändningen i världen vill vi agera kraftfullt i klimatomställningen och därför har Skanska antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan. För att klara detta tuffa mål behöver vi samarbeta och genom A Sustainable Tomorrow kan vi inspireras, dela med oss och hitta nya samarbeten för en bättre morgondag.”

Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund

Smurfit Kappa

Smurfit Kappa i Sverige täcker hela kedjan från papperstillverkning till konstruktion och produktion av säljande, effektiva och innovativa förpackningar och produkter i wellpapp och solidpapp. Smurfit Kappa Sverige AB utgör den svenska organisationen inom förpackningsdivisionen och har cirka 720 anställda på 9 olika enheter med centrala funktioner i Eslöv. Kluster Eslöv består av tre enheter; Eslövsfabriken, Liquid Packaging och Welltillverkaren.

”Smurfit Kappa Group brinner för hållbarhet. Vi är fast beslutna att vara ett företag som stöttar en grönare, blåare planet och vi är stolta över vårt övergripande syfte; att skapa, skydda och bry oss om. Detta betyder att vi gör det rätta för människor, lokalsamhällen och miljön, med hjälp av produkter och processer som gör skillnad för våra kunder och genom hela vår värdekedja. På Smurfit Kappa i Eslöv har vi valt att gå in som huvudpartner till A Sustainable Tomorrow för att ytterligare förstärka bolagets hållbarhetsfokus. Vi tror starkt på kraften i att samarbeta och att tillsammans med andra organisationer jobba för ökad hållbarhet; från hållbara produkter till hållbara människor.”

Maria Danell, HR-chef, Smurfit Kappa

SPP

Vi jobbar med kapitalets kraft att påverka! SPP har länge arbetat målmedvetet för att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen. Det är vår övertygelse att de bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och strävar efter att minska skada på miljö och människor, kommer att avkasta bäst i framtiden.

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher. A Sustainable Tomorrow bjuder även in till att dela med sig och lära av varandra kring hållbarhet kopplat till respektive affärsverksamhet. ”

Staffan Hansén, vd, SPP Pension & Försäkring

The New Division

The New Division är en strategi- och kommunikationsbyrå som passionerat arbetar med hållbarhet. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer hållbara – och att berätta om det. 2015 tog vi fram bildspråket för FN:s 17 Globala mål, ett visuellt kommunikationssystem som idag används världen över. Att göra komplexa hållbarhetsfrågor lättare att förstå är en av våra största drivkrafter. Med hjälp av strategi, design och copywriting förenklar och förstärker vi våra kunders hållbarhetsarbete.

”Att byta erfarenheter och idéer är en stor källa till inspiration och kreativitet, för oss på The New Division är A Sustainable Tomorrow en möjlighet att göra just detta. Genom återkommande medverkan fortsätter vi att lära oss från andra och tar del av vilka hållbarhetsutmaningar och möjligheter som finns i olika branscher. Våra utmaningar kan inte lösas av enskilda aktörer, hållbarhet handlar om att hitta lösningar som gör alla till vinnare.”

Jakob Trollbäck, grundare, The New Division

The Vault Hotel

The Vault Hotel i Helsingborg är ett kontinentalt lifestylehotell med puls som totalrenoverades år 2019. Här finns 56 rum, italienska restaurangen Venti med en grym uteservering, en magnifik atriumbar att mötas på och en trappa ner i de gamla bankvalven, relaxavdelningen. Hotellet ligger i en anrik bankfastighet och ingår i Room Republic-gruppen som driver fem hotell i Helsingborg, Hässleholm och Palma de Mallorca.

”Genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow får vi möjlighet att utveckla vårt hållbarhetsarbete och skapa en gemensam plattform för alla medarbetare på våra hotell. Ett tydligt hållbarhetsprogram är en viktig faktor för att attrahera duktiga medarbetare och knyta långvariga avtal med våra gäster.”

Öresundskraft

Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi ett energiekosystem för resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: För en bättre värld.

”Vi vill tillsammans med kunder, leverantörer och partners skapa morgondagens hållbara samhälle – idag! A Sustainable Tomorrow är en klockren partner i detta sammanhang med tillägget: ”Actions for” A Sustainable Tomorrow!”

Anders Lundblad, varumärkesstrateg, Öresundskraft

PARTNERS 2022