För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och tvärsektoriell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

BLI PARTNER
HUVUDPARTNERS 2020

Akea

Akea är ett anläggnings- och kabelföretag som ingår i Eleda Group. Akea:s resa sedan 2008 har byggt på gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande som skapat långsiktiga relationer och utförda arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Personalens mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger bolaget en stark och solid grund att stå på och en trygg relation med dess beställare.

”Vårt partnerskap och engagemang i A Sustainable Tomorrow känns självklart då vi dagligen arbetar med hållbarhetsfrågor i våra tjänster, dialog med personal, leverantörer och kunder. Vi har ett stort och aktivt engagemang i föreningslivet där vår sponsringsstrategi bygger på de globala målen 3, 5, 11 och 17. Vi har sedan 2019 en sponsoransvarig som säkerställer att vår ambition omvandlas till praktiska handlingar i föreningar där vi är partner. Vi är övertygade om att den samlade kunskapen i A Sustainable Tomorrow har möjlighet att påverka vår vardag till det bättre. Ett sammanhang som vi utan tvekan vill vara en del av.”

Emilie Condrup, vice vd, Akea AB

ForSea

ForSea driver en hållbar färjeförbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. Företaget använder den senaste tekniken för att minska sin miljöpåverkan, bland annat genom att ha installerat batteridrift på de två färjorna Tycho Brahe och Aurora. ForSea och färjeförbindelsen bidrar också till lokalsamhället på båda sidor av Öresund genom att skapa jobb och stödja kultur, utbildning och näringsliv. ForSea är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och även certifierat för MSC/ASC.

”A Sustainable Tomorrow är en utmärkt plattform för långsiktiga och hållbara samarbeten. Den utgör en perfekt mötesplats för likasinnade aktörer och skapar spännande möjligheter till kreativa lösningar långt utanför våra egna gränser”.

Kristian Durhuus, CEO, ForSea

Infab

Infab är Sveriges enda kommunikationsbyrå med fokus på Vägledande kommunikation. Vårt mål är att göra enkelt, göra synligt och visa vägen för dig, din organisation och dina målgrupper. På kundlistan finns ett hundratal företag och offentliga verksamheter. Infab har 35 anställda och kontor i Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Ledningssystemet är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

”A Sustainable Tomorrow har det mest intressanta nätverket, de bästa konferenserna och den senaste kunskapen när det gäller hållbara affärer. Infab vill vara längst fram i arbetet med hållbarhetskommunikation och har ambitionen att ständigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete. A Sustainable Tomorrow bidrar med värdefulla verktyg.”

Lars Jacobsson, styrelseordförande, Infab

Resurs Bank

Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

”Som företag i regionen tar vi vårt engagemang på stort allvar och vill ha en positiv inverkan på våra kunder, partners och samhället som vi verkar i. A Sustainable Tomorrow är en fantastisk plattform för nya insikter och perspektiv i viktiga hållbarhetsfrågor. Det känns självklart för oss att stötta denna mötesplats för nya nätverk och värdefulla samarbeten mellan individer, företag och samhälle, för en hållbar framtid.”

Nils Carlsson, vd, Resurs Bank

Skanska Öresund

Skanska Öresund är ett av de ledande projektutvecklingsföretagen i regionen och är en del av Skanska Commercial Development Nordic. Som hållbar samhällsutvecklare finansierar, utvecklar och utför vi hållbara projekt. Under inledningen av 2020 byggstartas Hyllie Terrass som är ett av de projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll klimatpåverkan och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas.

”Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi har ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår egen klimatpåverkan. Då bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av den årliga resursanvändningen i världen vill vi agera kraftfullt i klimatomställningen och därför har Skanska antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan. För att klara detta tuffa mål behöver vi samarbeta och genom A Sustainable Tomorrow kan vi inspireras, dela med oss och hitta nya samarbeten för en bättre morgondag.”

Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund

SPP

Vi jobbar med kapitalets kraft att påverka! SPP har länge arbetat målmedvetet för att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen. Det är vår övertygelse att de bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och strävar efter att minska skada på miljö och människor, kommer att avkasta bäst i framtiden.

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher. A Sustainable Tomorrow bjuder även in till att dela med sig och lära av varandra kring hållbarhet kopplat till respektive affärsverksamhet. ”

Staffan Hansén, vd, SPP Pension & Försäkring

The New Division

The New Division är en strategi- och kommunikationsbyrå som passionerat arbetar med hållbarhet. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer hållbara – och att berätta om det. 2015 tog vi fram bildspråket för FN:s 17 Globala mål, ett visuellt kommunikationssystem som idag används världen över. Att göra komplexa hållbarhetsfrågor lättare att förstå är en av våra största drivkrafter. Med hjälp av strategi, design och copywriting förenklar och förstärker vi våra kunders hållbarhetsarbete.

”Att byta erfarenheter och idéer är en stor källa till inspiration och kreativitet, för oss på The New Division är A Sustainable Tomorrow en möjlighet att göra just detta. Genom återkommande medverkan fortsätter vi att lära oss från andra och tar del av vilka hållbarhetsutmaningar och möjligheter som finns i olika branscher. Våra utmaningar kan inte lösas av enskilda aktörer, hållbarhet handlar om att hitta lösningar som gör alla till vinnare.”

Jakob Trollbäck, grundare, The New Division

The Vault Hotel

The Vault Hotel i Helsingborg är ett kontinentalt lifestylehotell med puls som totalrenoverades år 2019. Här finns 56 rum, italienska restaurangen Venti med en grym uteservering, en magnifik atriumbar att mötas på och en trappa ner i de gamla bankvalven, relaxavdelningen. Hotellet ligger i en anrik bankfastighet och ingår i Room Republic-gruppen som driver fem hotell i Helsingborg, Hässleholm och Palma de Mallorca.

”Genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow får vi möjlighet att utveckla vårt hållbarhetsarbete och skapa en gemensam plattform för alla medarbetare på våra hotell. Ett tydligt hållbarhetsprogram är en viktig faktor för att attrahera duktiga medarbetare och knyta långvariga avtal med våra gäster.”

Verapark

Verapark är ett drivhus för miljörelaterad utveckling och innovation. Här får företag verksamma inom Veraparks område hjälp med exponering, kontakter, samarbeten mellan näringsliv och offentlig verksamhet, samt koppling till den akademiska världen vilket regenererar kompetens. Verapark har även access till den pragmatiska återvinningen på NSR. Kort sagt; ett stort labb i naturen med återvunna material.

”Vi jobbar i samverkan med privata aktörer, offentliga aktörer och akademin för att utveckla hållbara lösningar inom avfallsteknik. A Sustainable Tomorrow fokuserar på hur samverkan mellan dessa kan öka och förbättras med särskilt fokus på näringslivet.”

Kim Olsson, vd, Verapark

DIGILOGA PARTNERS 2020
PARTNERS 2020