För att stärka vårt hållbarhetsarbete engagerar vi oss i A Sustainable Tomorrow. Det är en modern mötesplats där kunskap sprids och nätverk skapas i syfte att öka hållbarheten inom näringslivet. Med de globala målen som utgångspunkt genereras nya idéer och tvärsektoriell samverkan som leder till ökad affärsnytta.

HUVUDPARTNERS 2024

AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Polen. Totalt finns cirka 188 000 barn, elever och vuxendeltagare i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Gemensamt för all vår verksamhet är ett fokus på att det är genom utbildning som vi skapar utveckling och positiv förändring för individen och för samhället som helhet.

”Vi har valt att samarbeta med A Sustainable Tomorrow för att det arbete som görs där ligger väldigt nära vår vision om att det är utbildning som skapar förändring för samhälle och individ. Att då medverka i ett sammanhang som A Sustainable Tomorrow tror vi skapar bättre förutsättningar för den klimatomställning vi måste göra för att skapa en hållbar framtid för våra barn och elever. Som vi skriver i vår värdegrund – tillsammans är vi starkare.”

Petter Brobacke, Utvecklingschef AcadeMedia Academy

Akea

Akea är ett anläggnings- och kabelföretag som ingår i Eleda Group. Akea:s resa sedan 2008 har byggt på gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande som skapat långsiktiga relationer och utförda arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Personalens mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger bolaget en stark och solid grund att stå på och en trygg relation med dess beställare.

”Vårt partnerskap och engagemang i A Sustainable Tomorrow känns självklart då vi dagligen arbetar med hållbarhetsfrågor i våra tjänster, dialog med personal, leverantörer och kunder. Vi har ett stort och aktivt engagemang i föreningslivet där vår sponsringsstrategi bygger på de globala målen 3, 5, 11 och 17. Vi har sedan 2019 en sponsoransvarig som säkerställer att vår ambition omvandlas till praktiska handlingar i föreningar där vi är partner. Vi är övertygade om att den samlade kunskapen i A Sustainable Tomorrow har möjlighet att påverka vår vardag till det bättre. Ett sammanhang som vi utan tvekan vill vara en del av.”

Ingemar Queckfeldt, Head of Sponsorship, Akea AB

Bolon

Bolon är ett svenskt designföretag som tillverkar innovativa golvlösningar för offentliga miljöer. Vi är ett tredje generationens familjeföretag som drivs av Annica och Marie Eklund. Bolon är känt världen över för sina designade golv och samarbeten med några av världens mest ansedda innovatörer och formgivare.

”Bolon grundades genom hållbar innovation där spillbitar av vinyl användes för att väva trasmattor. Sedan dess har hållbarhet varit en integrerad del av allt vi gör. Idag designas och tillverkas alla våra produkter i Ulricehamn. Här finns även vår återvinningsanläggning som förvandlar industriavfall till nya golv. Vi har stora ambitioner inom hållbarhet och är övertygade om mötet och dialogen mellan aktörer som vill utvecklas till hållbara företag är en del av vår resa mot att erbjuda golv som är en del av cirkulära flöden utan klimatavtryck.”

Håkan Nordin, Head of Sustainability, Bolon

Cemasys

Cemasys etablerades 2007 som ett av Skandinaviens första specialiserade företag inom klimat- och hållbarhetsrapportering. Genom en kombination av ESG-system och expertis har de idag över 600 kunder på såväl den nordiska som internationella marknaden, företag inom olika sektorer och branscher. Gemensamt för samtliga är att de önskar bidra till en mer hållbar utveckling i samspel med de Globala målen.

”A Sustainable Tomorrow är en fantastisk mötesplats där olika kompetenser, personer och organisationer kan mötas, diskutera samt lära av varandra inom hållbarhetsområdet. CEMAsys ser fram emot att fortsätta vara huvudpartner för AST och få dela med oss av vår kunskap inom hållbarhetsområdet på denna plattform för att inspirera andra till att bidra till ett mer hållbart samhälle.”

Lydia Lundström, VD, CEMAsys Sverige AB

Haldex

Haldex är en ledande global tillverkare av hållbara bromssystem och luftfjädringslösningar för kommersiella fordon. Bolaget grundades 1887 i Landskrona och har sedan dess utmärkt sig genom ett innovativt forsknings- och utvecklingsarbete. Stort fokus ligger på att utveckla nya bromslösningar som förbrukar mindre energi, väger mindre, tar mindre utrymme och sänker ljudutsläppen. Haldex arbetar aktivt för att minska sina egna utsläpp i samband med produktion, transporter och leveranser. Bolaget planerar att vara koldioxidneutralt inom scope 1 och 2 till 2025.

”A Sustainable Tomorrow är ett fantastiskt, gränsöverskridande nätverk som får saker att hända. Organisationer och människor möts för att lära av varandra och utvecklas tillsammans, vilket vi på Haldex tycker är helt rätt väg att arbeta på för att komma fortare framåt mot FN:s globala hållbarhetsmål.”

Maria Danell, HR-chef, Haldex

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har ett starkt fokus på att öka livskvaliteten för alla som bor och verkar i Helsingborg. Politiken har fyra prioriterade områden för den innevarande mandatperioden. Ett av de prioriterade områdena är att staden har som ambition att bli klimatneutrala 2030. Ett annat är ökad sysselsättning och det tredje är trygghet. För alla dessa områden så gäller att vi ska ha ett fortsatt starkt fokus på att bygga kapacitet och GÖRA innovation i samverkan. Det handlar lika mycket om nya arbetssätt och partnerskap som nya tekniska lösningar.

”De här prioriteringarna lägger grunden för att vi tillsammans (systeminnovation) med näringsliv, akademi och forskningsaktörer och invånare ska finna nya arbetssätt och nya lösningar för att snabba på omställningen. Innovation och disruptiv innovation är nödvändig. Samarbetet med A Sustainable Tomorrow kommer hjälpa oss att kraftsamla och kroka arm med än fler aktörer – i Helsingborg och utanför. Vi är jätteglada för det här samarbetet”.

Lisa Olsson, innovations- och transformationschef, Helsingborgs stad

Lindahl

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, som med framtidsfokus, engagemang och en stark kultur hjälper klienter till framgångsrika affärer och medarbetare att nå sin fulla potential. Vårt åtagande är att vara en proaktiv och värdeskapande rådgivare till våra klienter, vare sig det handlar om skräddarsydda eller mer standardiserade lösningar. Lindahls kontor finns i sex av landets största städer: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg.

”Som huvudpartner till A Sustainable Tomorrow ser vi på Lindahl fram emot att bidra till nya, hållbara affärsmöjligheter på såväl kort som lång sikt. Vi delar alla ett gemensamt ansvar för omställningen av det samhälle vi lever och verkar i, oavsett bransch eller verksamhet, och där representerar Lindahl det juridiska och affärsstrategiska perspektivet. Som partner i nätverket får vi möjlighet att utbyta idéer med andra företag och aktörer som delar vårt intresse och insikt om behovet av att etablera nya arbetssätt och affärsmodeller för att uppnå ett mer hållbart samhälle.”

Johanna Lindqvist, advokat, Lindahl

Lindéngruppen

Lindéngruppen är andra generationens familjeföretag med fokus på hållbar, långsiktig utveckling av industriföretag. Lindéngruppen äger och utvecklar framgångsrika företag som driver omställningen till en hållbar värld. Vi vill att våra företag ska vara ledande på sina marknader och i sina branscher. Gruppen består huvudsakligen av tre helägda bolag; Beckers Group, Colart och Alex Begg samt Höganäs AB som ägs till 50%.

”På Lindéngruppen har vi arbetat länge med hållbarhet och vill att våra bolag driver omställningen i sina branscher. Genom att vara partner till A Sustainable Tomorrow blir vi del av ett nätverk som delar vår ambition att göra verklig skillnad. Tillsammans kan vi sprida kunskap och inspirera fler att vara med i utvecklingen.”

Jenny Lindén Urnes, ägare och styrelseordförande, Lindéngruppen

Mastercard

Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med Mastercards nätverksroll, partnerskap och passion hjälper våra innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.

”Det vi gör på Mastercard handlar i grund och botten om partnerskap. Vi har samma förhållningssätt till hur vi arbetar med hållbarhet för att bidra till de globala målen, det vill säga samverkan är en viktig faktor. I vårt globala hållbarhetslabb i Stockholm vill vi genom samarbete och innovation utveckla digitala lösningar och produkter, med fokus på hållbar konsumtion. Med A Sustainable Tomorrow får vi en väldigt spännande plattform där vi kan dela med oss av och ta del av andras kunskap, insikter och erfarenheter så att vi tillsammans kan driva en positiv förändring.”

Malin Berge, Global utvecklingschef för hållbarhet, Mastercard

Mazars

Mazars är en internationell revisions-, skatte- och rådgivningsbyrå. Vi arbetar som ett enhetligt partnerskap och ett integrerat team. Genom vår omfattande expertis, storlek och kulturella förståelse kan vi leverera skräddarsydda tjänster inom revision, skatterådgivning, finansiell rådgivning, konsultation och juridiska tjänster.

”Engagemanget i A Sustainable Tomorrow ligger helt i linje med våra värderingar, vårt interna hållbarhetsarbete och den bransch vi jobbar inom. Genom att arbeta med hållbarhet ur flera perspektiv tar vi vårt ansvar som såväl arbetsgivare som aktör inom skatt och revision. Det känns fantastiskt att gå in som huvudpartner i A Sustainable Tomorrow och vi hoppas kunna både ge och få många nya insikter framöver.”

Caroline Norrsand, auktoriserad revisor och partner, Mazars

Novia

Novia University of Applied Sciences är en högskola i Finland med svenska som huvudspråk. Med 4800 studenter inom teknik, sjöfart, kultur, ekonomi, bioekonomi, hälsa och välfärd och fem campus runt om i Finland är Novia en stor högskola på svenska i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk. Ansvars- och hållbarhetsfrågor är helt avgörande för utbildningsaktörer idag, på oss ligger ansvaret att utbilda för en hållbar samtid och framtid. Som högskola prioriterar vi olika typer av nätverk och kontexter som stöder och utmanar oss i det arbetet. Därför vill vi både hämta näring från och bidra med högskolekompetens i A Sustainable Tomorrow nätverket. Vi vill arbeta för samarbeten både inom Norden och för globalt partnerskap. Hållbart ansvar och demokratifrågor är av största vikt för alla utbildningar idag.

”När framtidens generationer ser tillbaka på vår tid och ställer sig frågan om utbildningsorganisationer gjorde tillräckligt hoppas vi att svaret kan vara ja. Likt alla andra har vi utmaningar, men utbildning är av avgörande betydelse i det skifte som världen står inför. Medvetenhet och kompetens är en förutsättning för att radikal förändring ska kunna ske på kort tid.”

Emma Westerlund, Utbildnings- och hållarhetsdesigner
Novia University of Applied Sciences, Finland

Polygiene

Polygiene har en vision om att förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, hemtextilier och andra produkter så att de kan hållas fräscha, tvättas mindre och leva längre. Vi vill förändra konsumenters beteende så att vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. Fler än 200 globalt kända varumärken har valt att använda Polygienes teknologi i sina produkter.

”Jag har länge sökt en lokalt förankrad organisation, som kan hjälpa oss att utveckla vårt hållbarhetsarbete som bolag. Genom A Sustainable Tomorrow finns möjlighet att utvidga vårt nätverk och hitta andra företag för utbyte av tankar och idéer inom detta område. Särskilt positivt är att det är ett gränsöverskridande nätverk, vilket kan ge oss input från andra branscher än den industri vi vanligtvis arbetar inom.”

Ulrika Björk, CEO, Polygiene AB

Resurs Bank

Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi cirka 5,9 miljoner privatkunder och över 700 anställda i Norden.

”Som företag i regionen tar vi vårt engagemang på stort allvar och vill ha en positiv inverkan på våra kunder, partners och samhället som vi verkar i. A Sustainable Tomorrow är en fantastisk plattform för nya insikter och perspektiv i viktiga hållbarhetsfrågor. Det känns självklart för oss att stötta denna mötesplats för nya nätverk och värdefulla samarbeten mellan individer, företag och samhälle, för en hållbar framtid.”

Nils Carlsson, vd, Resurs Bank

Hotellfamiljen Room Republic AB

Room Republic AB är en hotellfamilj med 5 personliga hotell för möten, SPA, fester och övernattning som är grundat av Helsingborgsfamiljen Kjell, Karin och Rasmus Jakobsson. Våra hotell är; konferenshotellet Statt i knutpunkten Hässleholm, SPA- & konferenshotellet Åhus Seaside på stranden i pittoreska Åhus och det personliga hemma-hos-hotellet V Hotel i Helsingborg. Dessutom Hotel Feliz och Palma Suites i Palma.

Familjen Jakobsson är även grundare av välgörenhetsorganisationen Dandelion Child – För maskrosbarn i Afrika. Organisationens syfte är utbildning, hälsa och trygghet för föräldralösa barn och har en påverkan på 10 av 17 globala mål.

”Genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow får vi möjlighet att utveckla vårt hållbarhetsarbete och skapa en gemensam plattform för alla medarbetare på våra hotell. Ett tydligt hållbarhetsprogram är en viktig faktor för att attrahera duktiga medarbetare och knyta långvariga avtal med våra gäster.”

Kjell Jakobsson, ägare, Room Republic

RWE Renewables

RWE Renewables är en av de största globala aktörerna inom förnybar energi med en total installerad produktionskapacitet på 9 gigawatt och ytterligare 2,6 gigawatt under uppbyggnad. Vår portfölj omfattar land- och havsbaserad vindkraft, solceller i stor skala och energilagring. I Sverige driver vi land- och havsbaserade vindkraftsparker. Vårt mål är att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället, öka energisäkerheten, säkerställa överkomliga energipriser och bidra till klimatomställningen.

”Vi är med som stolta huvudpartners för att utbyta idéer och diskutera hållbar samhällsutveckling för framtida samarbeten och för att dra vårt strå till stacken för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. RWE har ett tydligt mål: att nå noll nettoutsläpp till 2040. Som det första globala energibolaget i nätverket får vi chans att dela med oss av våra kunskaper inom förnybar energi. Vi tror på vikten av att lära av varandra och inspireras. Vi hoppas kunna hitta gränsöverskridande samarbeten och utbyten som leder till att vi tillsammans kan skapa förändring för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.”

Roland Flaig, vd, RWE Renewables Sweden AB

Ryds Glas

På Ryds Glas är vi experter på rymd, luft, ljud och ljus. Och så är vi riktigt, riktigt duktiga glasmästare. Vi älskar glas – och det har vi gjort i 75 år. Vi hjälper både företag och privatpersoner med allt ifrån att laga trasiga glas, byta fönster till att förvandla kontoret till en ljus och inspirerande arbetsplats med ljudisolerade glasväggar. Och vi tipsar gärna om specialglas som sänker värmekostnaden, stänger ute solvärmen eller skyddar mot inbrott, buller och brand.

”Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för världen och människorna runt omkring oss. Samtidigt har vi alla ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer. Och egentligen är det rätt enkelt – hållbarhet handlar om att bygga istället för att riva! A Sustainable Tomorrow är en perfekt plattform för att utbyta erfarenheter med andra bolag – men framför allt ger A Sustainable Tomorrow oss möjlighet att mobilisera och skapa en större effekt tillsammans.”

Sebastian Wigström, Varumärkes- & hållbarhetschef, Ryds Glas

SPP

Vi jobbar med kapitalets kraft att påverka! SPP har länge arbetat målmedvetet för att hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen. Det är vår övertygelse att de bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och strävar efter att minska skada på miljö och människor, kommer att avkasta bäst i framtiden.

”Vi ser A Sustainable Tomorrow som en brobyggare inom FN:s globala mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap. Detta är en hållbar arena där vi kan bygga nya relationer och hitta intressanta samarbetspartners från andra branscher. A Sustainable Tomorrow bjuder även in till att dela med sig och lära av varandra kring hållbarhet kopplat till respektive affärsverksamhet.”

Håkan Salomonsson, regionalt ansvarig södra Sverige, SPP

Strawberry

Strawberry är en portal till ett brett utbud av hotell, mötes- och konferensfaciliteter, restauranger och spa, samt unika förmåner och partnerskap för medlemmarna. Med över 230 hotell i Norden och Baltikum erbjuder vi hotellkedjorna Comfort Hotel®, Quality Hotel™, Clarion Hotel® och Clarion Collection® Hotel samt fler än 40 fristående hotell. Hållbarhet är ett av våra strategiska fokusområden och en grundpelare i hotellverksamheten. Målet är att vara klimatneutrala i egen drift 2030 och samtidigt minska utsläppen från värdekedjan med 50 procent till samma år.

”Vi är stolta över att vara partner till A Sustainable Tomorrow och har en stark tro på att vi kan bidra till en hållbar morgondag genom gränsöverskridande samarbeten mellan samhällets olika sektorer. Tillsammans med A Sustainable Tomorrow och övriga huvudpartners har vi en unik möjlighet att driva hållbarhetsdialogen framåt. Strawberry spelar en viktig roll i att facilitera och driva detta lokalt på våra 230 hotell och med våra över två miljoner medlemmar. Extra roligt i år är att livesändningen dessutom sker från vårt Clarion Hotel® SeaU i Helsingborg.”

Elin Penttilä, hållbarhetsansvarig hos Strawberry

The New Division

The New Division är en strategi- och kommunikationsbyrå som passionerat arbetar med hållbarhet. Vi hjälper företag och organisationer att bli mer hållbara – och att berätta om det. 2015 tog vi fram bildspråket för FN:s 17 Globala mål, ett visuellt kommunikationssystem som idag används världen över. Att göra komplexa hållbarhetsfrågor lättare att förstå är en av våra största drivkrafter. Med hjälp av strategi, design och copywriting förenklar och förstärker vi våra kunders hållbarhetsarbete.

”Att byta erfarenheter och idéer är en stor källa till inspiration och kreativitet, för oss på The New Division är A Sustainable Tomorrow en möjlighet att göra just detta. Genom återkommande medverkan fortsätter vi att lära oss från andra och tar del av vilka hållbarhetsutmaningar och möjligheter som finns i olika branscher. Våra utmaningar kan inte lösas av enskilda aktörer, hållbarhet handlar om att hitta lösningar som gör alla till vinnare.”

Jakob Trollbäck, grundare, The New Division

Tredje AP-fonden (AP3)

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fyra buffertfonder i det allmänna pensionssystemet med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling av det statliga inkomstpensionssystemet. Pensionskapitalet investeras för att kunna generera hög avkastning över tid. I uppdraget ingår att främja en hållbar samhällsutveckling genom att vara en ansvarsfull ägare och investerare. AP3 har ca 70 medarbetare och har sitt säte i Stockholm.

”Vårt samhällsuppdrag och vår lagstiftning innebär att hållbarhetsfrågor är en viktig och integrerad del av vår kapitalförvaltning. AP3 arbetar med fyra fokusområden; Klimat, Mänskliga rättigheter, Biologisk mångfald och Bolagsstyrning. Hållbarhet- och ägarstyrningsarbetet har fokus på att agera som påtryckare genom dialog och engagemang med bolagen som AP3 investerar i. Målet är att de ständigt förbättrar sitt hållbarhetsområde. Genom att engagera oss i A Sustainable Tomorrow får vi en väldigt spännande plats för samverkan, för insikter och för att skapa goda relationer och framtid.”  

Lil Larås Lindgren, Chef Kommunikation, Tredje AP-fonden (AP3)

Öresundskraft

Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi ett energiekosystem för resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av bland annat el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: För en bättre värld.

”Vi vill tillsammans med kunder, leverantörer och partners skapa morgondagens hållbara samhälle – idag! A Sustainable Tomorrow är en klockren partner i detta sammanhang med tillägget: ”Actions for” A Sustainable Tomorrow!”

Anders Lundblad, varumärkesstrateg, Öresundskraft

PARTNERS 2024