Sysav & Altitude Meetings

Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings, och Rustan Nilsson, Environmental educator Sysav.
Foto: Ann Nerlund

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
RN: Tiden var inne, delvis vill vi såklart vara med och uppmärksamma att A Sustainable Tomorrow jubilerar (tionde upplagan). Men också det faktum att det digiloga formatet har mognat och att det går att ordna hubbar med kvalitet. Sedan blev det helt självklart när jag och Yasemin på Altitude Meetings hade ett snack och kom fram till att vi tillsammans kan arrangera en riktigt bra hubb.

YAM: Klimatutmaningen är vår tids största utmaning. Alla måste bidra på olika sätt för att lösa och hantera den. Genom påverkan, aktion och samverkan.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
RN: Sysav är ett företag vars jobb är att hantera konsekvenserna av hur samhället fungerar. Avfallet i sig är inte längre ett problem, så som det var när det var en sanitetsfråga. Nu kan vi hantera avfallet och återföra nästan allt som resurser. Idag är avfallet snarare ett symptom på problemen. Allt från överkonsumtion, dålig design och usla material. Så Sysav behöver jobba brett och i samverkan med alla andra aktörer i värdekedjan. Därför är A Sustainable Tomorrow viktigt för oss.

YAM: Klimat och demokrati.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
RN: Det är många, vi har gjort en resa från mer eller mindre 100 procent deponering (soptipp) av avfallet till att idag återföra 98 procent, som material eller energi. Personligen brinner jag för vårt miljöpedagogiska arbete, vilket syftar till att både höja kunskapen om miljöfrågan samt att påverka och inspirera till handling.

YAM: Vi har jobbat med klimatfrågan sedan 2015 genom bland annat The Bridge, med syfte att koppla ihop forskning och näringsliv för att skala upp lösningar på hållbarhetsutmaningarna. Vi har gjort inspirationsföreläsningar med forskare, företagsledare och politiker (Bridge Talks och Bridge Interviews), större konferenser (The Bridge Summit), ett flertal workshops kring konkreta utmaningar för att komma närmare lösningar (avfall, hållbart mode, cirkulära affärsmodeller, luft, energi, vatten, hälsa, etc). Inom kort öppnar vi vår tredje mötesanläggning som kommer att ligga mellan ESS och MaxIV i Lund för att föra ihop näringsliv, forskning, offentlig sektor, akademi, kultur och politik för att skapa hållbar utveckling på riktigt.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
RN: Som sagt, vi står många gånger sist i ledet i en värdekedja. Den kunskap vi besitter måste vi nå ut med och tillsammans med de andra aktörerna verka för ett mer hållbart samhälle. Allt för att vi ska kunna uppnå vår vision som lyder ”Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer”.

YAM: Sprida kunskap vidare.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
RN: 2030 närmar sig med stormsteg och det råder ingen tvekan om att ”business as usual” inte är en möjlig väg framåt ifall vi ska klara att uppnå målen. Framför allt inte mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), denna ödesfråga. Så jag ser med spänning fram emot att få lyssna på och samtala med många kloka personer denna dag. Nu är det dags att vända skutan.

YAM: Det är så vi har arbetat länge och det ska bli spännande att se hur detta kan spridas till fler aktörer. Vi tror ju på att vi måste jobba på tvärs över alla typer av gränser och med nya typer av affärsmodeller.