HETCH

Katinka Janson Frohm, First Impression & Facility Manager på HETCH.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow hubb?
– Som snabbt växande tech-hubb och community har vi ett ansvar gentemot våra hyresgäster att vara en förebild i hållbarhetsfrågor. Vi som samlar så många företag på samma ställe kan tillsammans jobba mot gemensamma mål. Dessutom är det viktigt att få ett hållbart tänk i alla våra startups redan från start.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Eftersom vi bygger ett startup-community och vill att företagen och människorna i dem ska växa så är globala målen nummer 8 ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, nummer 12 ”hållbar konsumtion och produktion” och nummer 17 ”genomförande och globalt partnerskap” viktiga ur den synvinkeln.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi uppmanar våra startups att arbeta enligt de globala målen. Mål 13 ”bekämpa klimatförändringarna” är viktigt för oss eftersom vi arbetar i en certifierad miljöbyggnad, nivå guld. Byggnaden Prisma i Oceanhamnen, Helsingborg, har en låg klimatpåverkan och vi vill hålla samma höga krav på företagandet i huset. Vi vurmar även lite extra för mål 10 ”minskad ojämlikhet” eftersom vi driver en del integrationsprojekt tillsammans med Wihlborgs, Helsingborgshem och Helsingborgs stad.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Kunskap, kontakter och konkreta förslag på åtgärder.