EcoOnline

Vd Martina Jonsson och marknadschef Sandra Sköld hos EcoOnline.
Vd Martina Jonsson och marknadschef Sandra Sköld. Foto: EcoOnline

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi vill bidra med att sprida kunskap om hållbarhet och att vara en del av A Sustainable Tomorrows plattform känns som ett naturligt steg.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vår affärsidé är att skapa säkrare och hållbarare arbetsplatser med hjälp av användarvänliga IT-system. Inte minst verkar vi för att minska farliga kemikalier och öka rapportering av tillbud, för att hjälpa företag att få nya perspektiv och insikter. Det sker alldeles för många arbetsplatsolyckor. En aspekt som inte lyfts särskilt ofta är förekomsten av arbetsplatsrelaterad cancer – endast i Sverige räknar man med 600 cancerfall per år.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi har tagit ett nytt grepp och lyft in ESG (Environmental, Social & Governance) i vår egen verksamhet, där vi har utsett ESG-ansvariga. Det kan handla om allt från att anordna trivselaktiviteter till att vi har ingått ett sponsringsavtal för att rädda hotade djur. Vi är också miljödiplomerade av Svensk Miljöbas – SUSA Sustainable Standards – vilket gett oss ett bra ramverk för att minska förbrukning av material, resor och el samt ökad återvinning.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser nätverket och att vara en hubbpartner som ett bra tillfälle att få nya insikter kring hållbarhet.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Som mjukvaruföretag tänker vi gärna utanför boxen så vi välkomnar disruption som fokusområde och vill gärna lära oss mer genom A Sustainable Tomorrow. Vi ser en tendens till är att fler avdelningar inom en verksamhet måste samverka för att driva miljö- och hållbarhetsmål, så nya sätt att samverka är viktigt för att skapa långsiktiga förändringar.