TECHSVERIGE

Frida Faxborn, näringspolitisk expert, TechSverige.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Det är ett fantastiskt tillfälle att erbjuda våra medlemsföretag i techbranschen att vidga perspektiven och se hur långt vi har kommit mot uppfyllelsen av hållbarhetsmålen på det bredare planet i samhället. Det är också ett bra tillfälle att se hur techbranschen kan bidra ytterligare för att snabba på den processen. Digitaliseringens möjligheter och roll genom dess teknik och innovationer är stora för så många – konferensen kan skapa inspiration och ett ökat engagemang åt båda håll.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Techbranschen har flera hållbarhetsutmaningar som det arbetas med. Samtidigt är det viktigt att nå ut brett med att digitaliseringen är ett avgörande verktyg för hela samhället och alla sektorer att bli mer energieffektiva och klimatsmarta – att den kan hjälpa andra att bli mer hållbara. Enligt World Economic Forum kan 70 procent av de Globala målen i Agenda 2030 nås med hjälp av redan existerande smart teknologi. Det säger mycket!

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Just nu arbetar techbranschen exempelvis mycket med ökad återanvändning av IT-produkter och ökad produktlivslängd. Vi har också flera goda exempel på hur digitaliseringen som verktyg kan leda till minskade utsläpp i stora utsläppssektorer, till exempel kopplat till ökad spårbarhet för livsmedel, effektiviserad energianvändning i fabriker, minskade transportutsläpp och smartare byggprocesser.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Vi behöver förstå varandras utmaningar och lära av varandras framgångar och misslyckanden. Jag tror att just det erfarenhetsutbytet är oerhört viktigt för att komma snabbare framåt och nå de Globala målen. Det breda nätverket man får genom samverkan kan också skapa förutsättningar för att öka medvetenheten om hur digitaliseringen kan skapa mer energieffektiva lösningar brett i samhället.