ProCivitas

Katarina Heide, biträdande rektor på ProCivitas privata gymnasium i Helsingborg.

Foto: Isak Gerre

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– I vårt arbete med utbildning av unga samhällsmedborgare är det en naturlig och viktig del att skapa medvetenhet, inspirera och sprida kunskap vad gäller centrala perspektiv av en positiv samhällsutveckling.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det viktigaste för oss är att rusta ungdomarna för att ta aktiv del i och leda samhällsutvecklingen. Att vara redo att möta framtida utmaningar och hitta lösningar.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– På skolan arrangerar vi kontinuerligt tillfällen då våra elever arbetar utifrån Globala målen. Några exempel på sådana inslag under utbildningen är följande projekt/case: Globala utmaningar (fördjupningsarbeten och presentationer inför ca 300 högstadieelever, med fokus på utmaningar i olika delar av världen kopplade till naturresurser, mänskliga rättigheter och ekonomi). Planetary Innovation (framtagande av innovationer som gör vårt samhälle mer hållbart) samt Case Competition (årligt samarbete med Helsingborg City där eleverna tar fram idéer som bidrar till att skapa en hållbar stadskärna).

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Genom att vara en del av A Sustainable Tomorrow ser vi stora möjligheter till nya kunskaper, nya kontakter och att skapa gemensamma arrangemang som kan ge båda parter värdefullt utbyte.