Sparbanken Syd

Crystal Welin, hållbarhets- och intressentansvarig, Sparbanken Syd.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi ser detta som en fantastisk möjlighet att få med så många aktörer som möjligt för att tillsammans skapa kraft och agerande i vår tids största gemensamma utmaning. Sparbanken Syd har varit med ett antal år och det känns riktigt kul att nu bli officiell hubbarrangör för första gången, både i Ystad och Malmö. Som hubbarrangör för årets hållbarhets- och framtidskonferens blir vi en katalysator i vår region för den förflyttning som behöver göras – det känns riktigt bra.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Utgångspunkten i bankens hållbarhetsarbete är i mångt och mycket vårt kundlöfte: Att vägleda våra kunder till en långsiktigt hållbar vardagsekonomi, det vi kallar för en god ekonomihälsa. Genom vår rådgivning har vi möjlighet att bidra till ökad social hållbarhet för många människor. Detta är i sin tur kopplat till att vi bidrar till att styra kapital och investeringar i en alltmer hållbar riktning. Och det är kanske här, som en finansiell aktör på marknaden, som vi har störst möjlighet att påverka den mer strukturella hållbarhetsomställningen i vår region.

– Även bankens samhällsengagemang i form av vårt sponsrings- och stiftelsearbete är en viktig och betydelsefull del i vårt hållbarhetsarbete. Här handlar det om att bidra till att det lokala föreningslivet har resurser, att näringslivet utvecklas och att de samhällen där vi verkar får stöttning i såväl överlevnad som visionär utveckling.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Javisst! Vi är stolta över att ha ett fondutbud som innehåller en stor andel av marknadens allra mest hållbara fonder – något som uppskattas av såväl kunder som medarbetare. Apropå medarbetare – vi har utsetts till årets Karriärföretag 2023 vilket vi är oerhört stolta över. Kompetensutveckling, aktivt medarbetarskap och tydliga värderingar är områden som vi aktivt arbetar med. Det skapar en organisationskultur som både bibehåller befintliga och attraherar nya talanger som tillsammans vill bidra till framtidens hållbara samhälle.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser A Sustainable Tomorrow som ett forum i vilket Sparbanken Syd kan skapa en möjlighet för olika intressenter att mötas och inspireras av de affärsmöjligheter som omställningen till en hållbar utveckling innebär. Det känns otroligt spännande!

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– För oss handlar årets tema om hur hela näringslivet tillsammans identifierar nya, spännande och lönsamma affärsmodeller för att åstadkomma förändring. Vår ambition är att företagare får med sig kraft och inspiration för att bli mer konkurrenskraftiga och därmed mer hållbart lönsamma.