divM

Marie Roos, affärsutvecklare hållbarhet, divM.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– För att inspirera nuvarande och blivande kunder till divM inom hållbarhetsområdet och lansera vår nya affärsområdesenhet! Dessutom i nya, större lokaler i Malmö. Som deltagare vid förra årets upplaga blev jag otroligt inspirerad och vi vill genom att vara hubbarrangör förmedla inspiration i det hållbara arbetet och knuffa diskussionen i rätt riktning, vilket kan leda till nya samarbeten och hållbara affärer.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– divM är ett mindre konsultföretag idag specialiserade inom projekt- och programledning inom en rad olika branscher och med kunder i alla storlekar. Vi tar nu vårt kunnande och arbetssätt in i vårt nya affärsområde där vi hjälper små och medelstora företag med att sätta sin hållbarhetsstrategi och supportar inför, under och efter auditering av deras hållbarhetsarbete.
– Vi tror på den inre drivkraften att bidra till den nödvändiga omställningen men det behövs även regleringar för att driva på omställningen hos företag. EU visar vägen med det nya CSRD-direktivet och där vill divM vara en partner för små och medelstora företag med support i strategi, facilitering, auditering och implementering.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi tar med oss det som vi är bäst på in i vår nya hållbarhetsenhet – att få det vi gör att fastna! Som experter på projekt- och programledning vill divM vara med och sätta hållbarhetsstrategier, men vi lämnar inte skrivbordsprodukter, utan vi är med och implementerar för att göra det hållbart i alla dimensioner. divM har sedan flera år agerat för ett socialt hållbart samhälle och stöttar Plan Internationals arbete genom att vara flickfadder, UN Woman och Stadsmissionens arbete i de städer vi verkar genom att vi även arbetat praktiskt i deras verksamhet.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Vi bidrar i hållbarhetsomställningen i alla dimensioner. Från att vara det goda exemplet och engagera kunder och potentiella samarbetspartners i den ekologiska/miljömässiga dimensionen av omställningen till att engagera våra egna medarbetare i hubben och bidra i den sociala dimensionen av omställningen. Vi vill leva som vi lär och har all chans att göra det rätt från början i vårt nya affärsområde.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Ta del av goda exempel. Förstå hur divM framåt kan supporta bolag som står inför behov att göra disruptiva förändringar för att ta sig an en hållbar framtid. Vi ser fram emot efterföljande diskussion med våra gäster och medarbetare för att se hur vi tar det vidare!