Arlandastad Group

Anna Stenströmer, hållbarhetschef, Arlandastad Group.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– A Sustainable Tomorrow linjerar med vårt syfte som bolag ”Vi gör plats för framtiden” där vi vill ge utrymme för människor, verksamheter och investeringar att växa hållbart. Vi ser A Sustainable Tomorrow som en värdefull plattform för människor med olika bakgrund och erfarenhet att mötas, utbyta erfarenheter och hitta gemensamma vägar framåt och en möjlighet att genom nya samarbeten accelerera utvecklingen på de platser där vi verkar.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– För oss som fastighetsutvecklare med ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar är det viktigt med ett helhetsgrepp där vi har ett 360 graders-perspektiv på hållbarhetsfrågan. Vi har precis lanserat ett nytt hållbarhetsramverk FRAMTIDEN som ringar in centrala områden för oss (Finansiering, Resurseffektivt, Affärsetiskt, Människan, Tillsammans, Innovativt, Dekarbonisering, Ekosystemtjänster, Nu).

– Vi har stort fokus på tillsammans och nu. Det är tillsammans med andra och genom en hög grad av samverkan som vi hittar nya vägar framåt. Nu handlar om att vi måste göra det vi kan nu. Tiden är knapp och ska vi skapa den framtid vi vill ha måste vi agera nu.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Arlandastad Group har tillsammans med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma elbussar i Explore Arlandastad. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Skapa en plattform för att samla aktörer lokalt. Dela det som redan görs i området samt inspirera till nya samarbeten och initiativ.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Inspirera till nya tankebanor och perspektiv! Omställningen kräver nya tankesätt – vi hoppas på flera sådana konkreta exempel.