FC ROSENGÅRD

Jenny Damgaard, klubbchef i FC Rosengård.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi har haft kontakt med A Sustainable Tomorrow under lång tid. Vi har bland annat varit med på tidigare hållbarhetskonferenser och fått pris för vårt CSR-program Football for Life i Sydafrika. Som hubb får vi möjlighet att engagera vårt eget partnernätverk i hur man kan arbeta med de globala hållbarhetsmålen.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi arbetar dagligen med de globala målen nummer 3, 4, 5, 6, 10, 11 och 12. Mål 6 (rent vatten och sanitet för alla) och mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) är följden av ett nytt samarbete med VA Syd. Det handlar bland annat om att öka kunskapen om vattenkvalitet hos våra drygt 700 ungdomar och deras föräldrar samt att starta insamlingsstationer för återanvändning av fotbollsutrustning.

Har ni några andra goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi avsätter lika mycket personal och ekonomiska resurser till våra sociala verksamheter som till våra sportsliga verksamheter. Genom vårt arbetsmarknadsprogram Boost by FC Rosengård har vi hittills hjälpt över 2700 unga vuxna till självförsörjning. Ett annat exempel är Football for Life där vi med fotbollen som verktyg arbetar för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället både i Sydafrika och Sverige. I programmet ingår bland annat utbildning i jämlikhet, inkludering och jämställdhet för tränare och ledare. Vi har också ett kunskapsprogram riktat till fotbollsföreningar med tjejverksamhet i Skåne, Hattrick by FC Rosengård, där vi vill inspirera tjejerna till att fortsätta vara fysiskt aktiva och spela fotboll.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser det som en möjlighet att lära av varandra och hitta nya, givande partnerskap. Dessutom kan vi förhoppningsvis hjälpa till att sprida kunskap och inspirera andra att utveckla sitt hållbarhetsarbete.