Helsingborgs Ungdomsråd

Märta Borgquist, ordförande och Linnea Danell, vice ordförande i Helsingborgs Ungdomsråd.
Från vänster: Märta Borgquist och Linnea Danell.
Från vänster: Märta Borgquist och Linnea Danell.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi har jobbat länge med att få upp miljön (högst upp) på agendan och vill få med oss fler unga i miljöfrågan. Utbildning och diskussion är fantastiska möjligheter för att öka engagemang och medvetenhet. A Sustainable Tomorrow har många intressanta föreläsare som kan bidra till detta. Vår förhoppning är att unga och andra engagerade kan samlas och tillsammans brainstorma, inspirera och agera för en bättre värld för alla.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det viktigaste för oss är att skapa fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) där ungas delaktighet är en självklarhet. För att göra en omställning på riktigt och få genomslag för detta måste hela samhället vara med. Självklart ingår mål 4 om god utbildning samt mål 11 om hållbara städer och samhällen i vår vision om att skapa ett mer demokratiskt samhälle där vi tillsammans agerar för en bättre morgondag. Grunden för allt detta bygger på att vi ställer om våra samhällen och baserar dem på ett hållbart tankesätt.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Helsingborgs Ungdomsråd jobbar hela tiden för att bli mer hållbara, men också att sprida detta hållbarhetsarbete ut i kommunen. Vi för ett ständigt arbete med att inkludera unga och framförallt att göra deras röster hörda. Risken idag är att vuxna och makthavare gissar sig till vad unga tänker och vill när det gäller klimatet. Detta vill vi såklart sätta stopp för!

– Ett specifikt exempel på hållbarhetsarbete som vi vill lyfta fram är när vi bjudit in stadens politiker till hållbarhetsworkshop. Under mötet brainstormade vi kring hur staden genom små förändringar kan få till stora utsläppsminskningar. Vi kom fram till många spännande idéer, bland annat att mat blir till biobränsle, bygga fler cykelvägar samt sätta miljön först i kommunens arbete. Vi ser att samtal och samarbete är en grundläggande pusselbit i omställningen.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Vi från Helsingborgs Ungdomsråd ser fram emot att tillsammans med stadens ungdomar få ökad kunskap inom området. Med mer kunskap och inspirerande samtal i bagaget hoppas vi kunna påverka staden och ungdomar i en ljusare riktning. Ju mer pålästa vi är desto mer kan vi påverka makthavare att ta de beslut som är nödvändiga för en hållbar framtid. Kunskap är grunden till all förändring.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Vi har höga förhoppningar på föreläsningarna och de efterföljande diskussionerna. Det ska bli spännande att se vad vi gemensamt kan göra för att bidra till en ljusare framtid.