COMPETENSUM

Ann-Sofi Aru, aktiv styrelseordförande och ägare, Competensum.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– A Sustainable Tomorrow är en unik plattform för samarbete och gränsöverskridande möten där vi samlar krafterna, tänker och agerar tillsammans med de Globala målen i fokus. Programmet håller alltid extremt hög nivå och väcker många nya tankar. Detta år samlar vi alla deltagare i våra HR-nätverk, då vi är övertygade om att HR borde vara en nyckelspelare i hållbarhetsarbetet. Nyckeln till förändring på organisationsnivå är att ändra beteenden samt förstå och förstärka de beteenden som leder oss mot en mer hållbar värld. HR kan göra skillnad!

 Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– God hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt är våra fokusområden i vårt affärsnära arbete med våra kunder inom HR och lön. Tillsammans är en av våra ledstjärnor för hur vi samarbetar med kunder och samarbetspartners, där även mål nr 17, Genomförande och globalt partnerskap, är i ständigt fokus.

 Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi är stolta och glada över våra arbetssätt tillsammans med kund som innebär involvering och ständigt, ömsesidigt lärande på de arenor som vi faciliterar. Vi vill skapa förutsättningar för att fler personer ska känna sig inkluderade, vilja och våga dela kunskap och idéer med andra. Den senaste tiden har vi verkligen lyft blicken tillsammans och diskuterat många frågor som kan kopplas till de Globala målen på olika sätt. Strukturerad omvärldsspaning med efterföljande aktivitetsplan och uppföljning får oss att regelbundet tvinga oss själva att se viktiga, stora frågor ur flera perspektiv.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– A Sustainable Tomorrow bidrar till kunskapshöjning, trendspaning och skapar förutsättningar för samverkan som gör skillnad. Vi hoppas och tror att A Sustainable Tomorrow och vår efterföljande workshop med fokus på beteendeförändring ska fungera som en katalysator för deltagarna i våra HR-nätverk att ta nästa steg I sitt hållbarhetsarbete. Det är en förmån att alla har samma plattform att stå på i form av det gedigna och fullmatade programmet under A Sustainable Tomorrow.