Skellefteå Kraft

Catarina Hägglund, chef koncernstab och hållbarhet, Skellefteå Kraft.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi ser det som ett tillfälle att introducera A Sustainable Tomorrow som mötesplats för kraften och engagemanget i den samhällsomställning som pågår i norra Sverige just nu.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Skellefteå Kraft producerar el från förnybar norrländsk vattenkraft och vindkraft. Förnybar energiproduktion har stora globala fördelar för klimatet men innebär samtidigt ingrepp i den lokala naturmiljön. Därför är frågor som rör biologisk mångfald viktiga för oss. Som energibolag är även trygga leveranser av högsta prioritet i hållbarhetsarbetet.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi har nyligen inventerat hela vårt regionledningsnät på artrika miljöer för fjärilar och växter och hittat flera, tidigare helt okända områden för hotade arter. Utifrån inventeringen har vi anpassat skötseln med målet att öka både arealen av artrika miljöer och antalet individer av de hotade arterna.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Som hubbarrangör vill vi bidra till en hållbar utveckling genom att bjuda in och engagera aktörer inom hållbarhetsområdet i norra Sverige att ta del av seminarier, omvärldsspaning och högklassiga föreläsare. Vår förhoppning är att arrangemanget ska leda till intressanta erfarenhetsutbyten och gränsöverskridande samarbeten som främjar en hållbar utveckling lokalt, regionalt och nationellt.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Att temat ska leda till insikter i hur samhällets olika aktörer tillsammans kan bidra till gränsöverskridande lösningar på de utmaningar som en hållbar samhällsomställning innebär.