Dalarna Science Park

Anna Torsgården, projektledare och hållbarhetsstrateg, Dalarna Science Park.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Dalarna Science Park verkar för att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en del av allt vi gör. En hållbar utveckling är ett måste för Dalarna, Sverige och för världen och vi vill bidra till den utvecklingen på alla sätt vi kan. När vi hörde talas om möjligheten att vara hubbarrangör till A Sustainable Tomorrow kändes det som en fantastisk möjlighet att få tillgång till ett kraftfullt nätverk av drivna och engagerade hubbar över hela Norden som också vill bidra till att uppfylla de globala målen. Samtidigt får vi tillgång till riktigt vassa föreläsare som kan inspirera oss och öka förståelsen för att omställningen till ett hållbart samhälle inte kan vänta.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Som science park är det jätteviktigt för oss att hänga med i samhällsutvecklingen och hållbarhet är nu mer aktuellt än någonsin. Vi är hela Dalarnas innovationsarena och våra fokusområden är innovation, hållbarhet och internationalisering. Vi ser att vi kan göra störst skillnad genom att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle genom de olika projekt vi driver samt genom att dagligen coacha bolag i hållbarhetsfrågan och säkra att hållbarhet blir en självklar del av företagens framtid.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi har nyligen stärkt upp vårt interna hållbarhetsarbete genom att som en av de första science parkerna verifiera oss enligt ISO 26000. Något vi är mycket stolta över. ISO 26000 blir ett verktyg för oss att arbeta systematiskt med hållbarhet och på så sätt maximera vårt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Det har gett oss insikt i vårt eget hållbarhetsarbete och vilka förbättringar vi kan – och ska – göra!

– Hållbarhet är nödvändigt i både nya och redan etablerade företag. Vi har under flera år utvecklat processer och metoder som ska säkra att nybildade bolag väver in hållbarhet som en naturlig del av sin affärsmodell och att befintliga företag ställer om till ett mer aktivt hållbarhetsarbete. De företag som deltar i våra affärsutvecklingsprocesser går alla igenom verktyget ”sustainablity scale up”, en processmetodik i form av ett spel, som på ett konkret och handfast sätt hjälper företagen att ta sig an hållbarhetsarbetet i det egna företaget. Verktyget bygger på ISO 26000 och Agenda 2030.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Genom att vara en hubb för A Sustainable Tomorrow hoppas vi kunna nå ut bredare, till nya målgrupper som vanligtvis inte är i kontakt med oss. Det här blir ett sätt för oss att arbeta med mål nummer 17 som pekar ut partnerskap och samverkan som en viktig del av lösningen på många av de globala målen. Dalarna Science Park vill öka kunskapsutbytet mellan aktörer och människor som vinner på att möta framtiden tillsammans.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Jag tror inte att jag är ensam om att ha en liten klump i magen när jag tar del av nyhetssändningar – vi vet att det pågår en klimatkris och att vår framtid faktiskt hänger på om vi lyckas nå de ambitiösa mål som vi enats om i och med Agenda 2030. Min förhoppning är att vi får lära oss mer om årets fokusområde, Disruption, vilket är ett begrepp som jag inte tror alla är bekanta med. Med bara sju år kvar till år 2030 är det dags att öka takten – vi har inte längre tid att ta små steg! Det är mycket som talar för att det nu krävs extraordinära insatser av oss människor, jag hoppas att det här kan ge oss energi och fart framåt!