Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Annelie Andréason, styrelseledamot, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH).

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Som ideell förening ser vi en möjlighet och ett ansvar att arbeta med de globala målen som grund. Med A Sustainable Tomorrow som närmsta samarbetspartner hoppas vi kunna inspirera, medvetandegöra och stödja en positiv utveckling i regionen och i Sverige.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Som den plattform vi är för våra medlemmar vill vi bidra med bredden i de globala målen; allt från klimatfrågor till social hållbarhet, motverka fattigdom, bättre mat, ja en helhet.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen (MiH) har funnits i snart 90 år. Vi ser oss som det hållbara alternativet vad gäller att stödja utveckling, nytänkande och gemenskap i regionen. Till oss kan man alltid komma för att få inspiration, nya kontakter och träffa härliga kreativa och driftiga människor, på så vis är vi en möjliggörare.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi har arbetat fram MiH 3.0 och håller nu på att skapa frukostföreläsningar och workshops. Det är viktigt att veta vad som behöver göras, men nu är tiden inne för hur vi tillsammans ska gå från ord till handling. Här finns mycket vi kan utveckla framöver på olika områden. En tanke är till exempel intressehubbar där medlemmar kan engagera sig i specifika frågor där de har intresse, energi och kompetens. Våra nystartade Hackathon kommer att utgöra ett spännande bidrag till att lösa viktiga frågor för organisationer/företag som har en utmaning de önskar hjälp med.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Vi har stora förhoppningar att årets konferens och fokusområde kommer hjälpa till att putta fram Sveriges positioner så att vi får en ökad medvetenhet och blir mer förändringsbenägna. Vi lever redan i det nya paradigmet där ”antingen-eller-tänk” är passé, vi välkomnar ”både-och-tänk” och action. Till exempel företag som både är vinstdrivande och har en god avsikt, som självmant tar ansvar för att skapa en bättre värld där vi snabbt kan vända den drastiska utvecklingen innan det är för sent. Även privatpersoner kan agera och påverka.