Hittarps IK

Jacqueline Magnusson, marknads- och försäljningsansvarig i Hittarps IK.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi är en av fem aktörer bakom hubben #tillsammansför17hbg och ser det som en framgång att kunna dra nytta av varandras kunskap, resurser och nätverk. Vi driver sedan flera år tillbaka ett stort och lyckat affärsnätverk där vi har en plattform för möten mellan olika aktörer. Att kunna addera A Sustainable Tomorrow ger ytterligare en dimension i vårt arbete och bidrar till den moderna mötesplatsen där vi tillsammans kan få saker att hända.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Med utgångspunkt i vår viktigaste roll som barn- och ungdomsförening, att erbjuda en miljö där flickor och pojkar får utrymme att utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt, ser vi de sociala hållbarhetsfrågorna som grundbulten i vårt hållbarhetsarbete. Men vi lägger också stor vikt vid att utbilda våra medlemmar till positiva förebilder för miljön, exempelvis genom städdagar och temadagar. Vi har även valt att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad där vi förbinder oss att jobba mot en rad uppsatta miljömål inom vår dagliga verksamhet. Dessa områden är kärnan i vårt bidrag till ansvarfull miljömässig, social och samhällsekonomisk utveckling.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Under 2022 har vi i samarbete med Fotbollsstiftelsen startat Sveriges första föreningsknutna fotbollslag för människor som söker en väg ur sitt missbruk. Hittarps Gatulag ger deltagarna ett positivt sammanhang och en trygg gemenskap där de får verktyg för en sundare vardag. Sedan starten har gemenskapen vuxit till över 30 spelare som tränar fotboll på Laröds IP varje tisdag och torsdag, året runt. Målet är att bidra till ökad hälsa och arbetsintegration genom nära samarbete med alla delar av samhället.

– Vi har även tagit kliv i vårt jämställdhetsarbete. Vi har som första idrottsförening i Helsingborg infört gratis mensskydd i anslutning till träning och matcher på Laröds IP. Och så har vi vidareutvecklat Hittarps mentorprogram för kvinnligt ledarskap genom att numera erbjuda gratis utbildning i Tränarutbildning C för alla tjejer som vill utvecklas inom fotbollens ledarskap.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi kan bara lyckas med detta tillsammans! Genom att blanda våra kompetenser, erfarenheter och olika synvinklar så kan vi med alla krafter skapa det hållbara samhället. Därför är vi glada att tillsammans med andra föreningar och näringslivet arbeta för att sätta dessa frågor högst upp på agendan och fatta beslut därefter.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Halvvägs till 2030”?
– Våra förväntningar är att utbytet ska bli ännu större när vi nu utvecklar och intensifierar samarbetet bakom hubben inför årets konferens. Vi tror fortsatt stenhårt på att jobba tvärsektoriellt i hållbarhetsfrågor och hubben #tillsammansför17hbg gestaltar just det. Tillsammans med Öresundskraft, SPP, Helsingborgs IF och Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen sitter vi på ett enormt nätverk och det är i mötet mellan dessa som kraften ligger. Vi förväntar oss liksom ifjol att hubben blir ett forum där intresse och engagemang för såväl globala som lokala samhällsutmaningar får kraft att växa.