Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

Clara Kempff, verksamhetsutvecklare hos Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län representerar folkbildningen och vill verkligen medverka till att öka kunskap om de Globala målen/Agenda 2030 för att på så vis bidra till att Sverige ställer om. Vi skapar mötesplatser för samtal och bildning som stärker demokratiska processer och människors delaktighet i samhället. Vi har konkreta verktyg i form av kreativa kursmaterial som hjälper människor och föreningar att gå från ord till handling. Därtill har vi en god förankring i det lokala civilsamhället.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Bildning, i det globala målet nr 4 ”God utbildning” ryms de övriga Globala målen. Varje individs medvetenhet och delaktighet är viktig för ett framtida hållbart samhälle. Att erbjuda mötesplatser för samtal, lärande och görande tillsammans ligger i vårt demokratiuppdrag.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi är aktiva partners eller drivande i olika hållbarhetsprojekt i Jämtland såsom Spilloteket, en kreativ plats för dialog och lärande i Östersund, Cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen samt Odlingsakademin som lockar mängder av människor med intresse för odling, mat och hållbar hälsa.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Som hubb erbjuder vi en lokal mötesplats för näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och enskilda medborgare. På så vis når vi flera delar av samhället, med syfte att skapa nya möten, samtal, nätverk och upptäcka nya lösningar på de utmaningar och den samhällsförändring vi står mitt uppe i. Vår egen kompetens i frågorna kommer att öka vilket påverkar både oss som organisation och alla de cirkelledare, deltagare och organisationer vi är i kontakt med.