Företagarna Höganäs & Höganäs kommun

Adrian Wallenholm, ordförande Företagarna Höganäs, och Anna Nilsson, näringslivschef Höganäs kommun.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
Anna: Höganäs kommun och Företagarna Höganäs har redan ett fantastiskt samarbete på olika plan och i olika frågor. Nu vill vi skapa ett fördjupat samarbete mellan oss och företagen i bygden med sikte på att accelerera resan mot en hållbar framtid lokalt.

Adrian: Vi vill sjösätta ett kunskapsutbyte inom hållbarhet i vår kommun. Att utbyta kunskap och träffas över verksamhetsgränserna ger alla möjligheter att tänka nytt och kanske se över sin affärsmodell och bli mer hållbar. Vår hubb ger det optimala tillfället för näringsliv, skola, kommun, bank, serviceinriktade verksamheter med flera för att nätverka, få nya idéer, dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samtidigt ta ett samhällsansvar utifrån lagkrav och FN:s globala mål.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
Adrian: Vi ser många utmaningar utifrån de 17 globala målen. För vår kommun och våra företag är hållbara arbetsvillkor (mål 8), klimatutmaningen (mål 13), växla om från fossila till hållbara energikällor (mål 7) några exempel på viktiga frågor.

Anna: Höganäs kommun som hållbar stad (mål 11), utmaningar i Kullabergs naturområde och naturreservat (mål 14 och 15) är ytterligare frågor vi behöver hjälpas åt med.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
Adrian: Utifrån mål 17 jobbar Företagarna alltid för att sprida kunskap, skapa nätverk och utbilda företagare inom olika områden. Därför väljer vi att i år arrangera denna hubb för att belysa hållbarhetsfrågor.

Anna: Höganäs kommun lanserade i våras en handbok för ett hållbart Höganäs där företag kan deklarera sin intention att samarbeta för att lösa hållbarhetsutmaningar. I höst kommer detta ta nästa steg och bli ett hållbarhetsnätverk för Kullahalvön.

Höganäs kommun är med och projektleder ett EU-finansierat hållbarhetsprojekt för vandringsleder på Kullahalvön tillsammans med länsstyrelsen. Detta projekt levererar på 7 av de 17 globala hållbarhetsmålen och kommer medföra både fysisk och digital förbättring av leder. Några fler exempel:

  • Vi miljöcertifierar kommunens största externa event: Mat & Sommarfesten enligt Greentimes riktlinjer.
  • Vi har utformat en handlingsplan för att växla upp upplevelsenäringen som utgår från den regionala satsningen för Tourism Matters, där målet är att turism till Kullahalvön i framtiden ska präglas av hållbarhet och bidra till lokalsamhället!
  • Vi har integrerat hållbarhetsmål som ett viktigt internt styrmedel och har med det i kommunledningskontorets verksamhetsmål.
  • Vi arrangerar en hållbarhetsvecka i mars i samband med Earth hour. Under veckan inspireras invånare och medarbetare till att leva mer hållbart genom föredrag, digitala inlägg och andra event som exempelvis återbrukspyssel för barn.
  • Vi tar ansvar för hållbar konsumtion och att minska verksamhetens restavfall. Vi är därför med i pilotprojektet Sortera Mera i syfte att minska organisationens restavfall genom att göra det lätt att göra rätt.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
Anna: Vi behöver lyfta fram hållbarhetsfrågor mer på vår agenda, lyfta blicken och se hur vi kan samverka kring dessa frågor. Vi ser denna hubb som ett startskott i vår kommun för hållbarhetsarbete över olika branscher.

Adrian: Med A Sustainable Tomorrows 10 årsjubileum sänder vi live i Företagarnas lokal. Föreläsningarna med de främsta inom hållbarhetsarbetet ger oss och våra företag ett försprång in i framtiden. Möjligheten att se dessa föreläsningar finns bara hos någon av de olika hubbarna runt om i Sverige. Därför väljer vi på Företagarna Höganäs att arrangera denna hubb i år och samarbeta med A Sustainable Tomorrow.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
Adrian: Årets tema Disruption, det vill säga att se hur vi med nya innovativa sätt kan skapa mer hållbara affärer, produkter och samhälle ser vi fram emot. Vi hoppas på flera nya kunskapsutbyten företagen emellan för nya affärsidéer. Till exempel att små företagare såsom byggföretagaren, restaurangägaren, mäklaren eller odlaren också ser affärsnyttan.

Anna: Vi ser vår hubb som ett startskott till fortsatt nätverkande mellan företagen, gymnasiet och kommunen för att få fram flera hållbara tjänster och produkter. Det vore väl toppen om detta event skapade nya samarbeten på oväntat sätt mellan företag, organisationer och Kullagymnasiet.