ALMI SKÅNE

Marie Krüeger, vd Almi Företagspartner Skåne AB.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Hållbarhet är ett av våra prioriterade fokusområden, så för oss på Almi Skåne är det ett självklart val att delta i konferensen genom att stå värd för hubbar. Det stärker vår position och understryker att vi vill vara en trovärdig aktör när det gäller hållbarhetsfrågor och hållbart företagande.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Hållbarhet är överlag något som Almi Skåne har högt upp på agendan. Genom en intern workshop har vi jobbat fram vilka av de globala hållbarhetsmålen som är viktigast för just vår verksamhet och implementerat dessa i vår verksamhetsstrategi: 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, 8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering, 9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader samt det mål där vi förmodligen kan göra störst skillnad, 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning.

– Vi fokuserar också på 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar, 16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden samt 16.7 Säkerställa ett lyhört och inkluderande och representativt beslutsfattande.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Under de senaste 1,5 åren har vi jobbat fram helt nya erbjudanden inom hållbarhet. Dessa tjänster finns samlade under namnet Framtidsgeneratorn och riktar sig till bolag i alla faser – oavsett som du ska initiera eller accelerera ditt hållbarhetsarbete så har vi verktyg som hjälper dig att komma vidare på resan.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Konferensens fokus på gränsöverskridande möten ser vi som ett stort plus, då människor som vanligtvis kanske inte träffas får en chans att nätverka och utbyta erfarenheter. Vi är övertygade om att vårt eget hållbarhetsarbete stärks när vi får verka utanför boxen, nå nya kundgrupper, partners och hitta nya samarbeten. Vi ser också medverkan som en tydlig kvalitetsstämpel, vilket stärker vår position som en trovärdig aktör inom hållbarhetsområdet.