Nordic Seafarm & Mindpark Järntorget

Kajsa Olsson, marknadschef Nordic Seafarm och Emma Agardsson, Community Host Mindpark
Från vänster: Kajsa Olsson och Emma Agardsson.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
Kajsa: Vi som bolag verkar för en hållbar framtid. Det ligger i vårt DNA att skapa en bättre värld. Vi vill få ett bredare sammanhang med likasinnade bolag och vi tror mycket på att göra saker tillsammans, det är så vi får saker att hända.

Emma: Mindpark är jätteglada för att kunna vara med och bidra till en bättre framtid.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
Kajsa: Havet och ett hållbart matsystem samt råvaruförsörjning. Vi odlar tång för att skapa hållbara produkter och samtidigt göra något bra för haven.

Emma: Vi verkar brett för att synliggöra olika företag som jobbar för en hållbar framtid.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
Kajsa: Vi odlar tång utanför Fjällbacka. Det renar havet, ökar den biologiska mångfalden runt vår odling samt binder CO2 och andra ämnen vilket leder till friskare hav. Tången är en regenerativ råvara som kan användas i exempelvis mat och biomaterial.

Emma: Vi gör medvetna val, till exempel återbruk av möbler.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
Kajsa: Vi kan nå ut bredare och därigenom odla mer tång, vilket ger en större impact och nytta.

Emma: Vi önskar att öka kunskapen om företag som jobbar med hållbarhet och utvecklar samhället i stort.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
Kajsa: Höga förväntningar. Vi måste ändra vanor, hitta nya vägar framåt och bryta mönster för nu går det för långsamt. Tång är en fantastisk råvara på många sätt så vi måste våga testa nya saker.

Emma: Det ska bli spännande att få dela våra lokaler och vara en del av A Sustainable Tomorrow. Vi har höga förväntningar och tror det kommer bli ett jättebra event.