Sinf

Jennie Nilsson, chefsjurist för bolagsjuridiken, Sinf.
Foto: Ellen Waldton

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi på Sinf tycker att en AST-hubb är ett spännande forum för att samla våra medlemsföretag och andra i ett gemensam fysiskt rum för att inspireras av det allra senaste och sedan tillsammans diskutera de stora omställningar som ligger framför oss.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vad det gäller de juridiska frågorna så är det typiska frågor som återvinning, uppförandekoder, certifieringar men även social hållbarhet som att vara en hållbar arbetsgivare. Men vi driver även hållbarhetsanknutna frågor som automation och robotisering, det vill säga den viktiga tekniska omställning som SME-företag står inför. Här gäller det att översätta abstrakta uttryck som AI till dagliga verktyg för att optimera processer som underhåll, kvalitetskontroll och produktionen i stort.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi har en löpande dialog med våra medlemsföretag genom Sinf Underleverantörsbarometer som vi genomför kvartalsvis. Resultaten sammanställs och leder till de aktuella frågor vi driver publikt över året. Sedan håller vi egna kurser eller bjuder in till webbinarier. På så vis ökar vi medvetenheten och möjligheterna för våra medlemsföretag att ligga i framkant med det egna arbetet.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom denna samverkan med A Sustainable Tomorrow?
– Sinf representerar cirka 1000 företag inom industri- och tjänstesektorn och utgör en viktig pusselbit i den gröna omställningen. Vi vill alltid förbättra hur vi informerar, engagerar och inspirerar våra medlemsföretag. Genom att vi i år blir en egen hubb kan vi lyfta ny kunskap, sprida den i större omfattning men även på ett nytt, roligt och interaktivt sätt. Att bryta ned utmaningar och hinder till konkret handling tillhör det dagliga fokuset på Sinf. ”Gör’t” brukar vi säga.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption”?
– Disruption väckte vårt intresse kring de nya tankesätt som kommer att utmana företags affärsmodeller. För oss är det viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen och förstå kommande förväntningar för att kunna stödja våra medlemmar så de har möjlighet att rusta sig. Ett exempel är EU:s nya hållbarhetsdirektiv (CSRD) som införs gradvis mellan 2024–2026. Reglerna är komplexa och inkluderar direktiv som ”dubbel väsentlighetsanalys”. Där kan vi hjälpa till att tolka kraven åt våra medlemmar så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet istället för att fastna i svårläst juridik.