Catarina Rolfsdotter-Jansson

Do Look Up! Det är titeln på A Sustainable Tomorrows hållbarhetskonferens den 17 maj på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan. Det är ju en blinkning till Netflix dundersuccé Don´t Look Up, men egentligen kunde det vara en återkommande beskrivning av vad A Sustainable Tomorrow vill och gör.
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow. Photo87.se

Den 17 maj arrangerar A Sustainable Tomorrow sitt första stora fysiska event utanför Skåne. Men vi har redan nått ut i hela Sverige, tack vare vårt hubb-koncept som föddes under pandemin. I år räknar vi med att nå 10 000 deltagare vid vårt event den 15 september som sänds från HETCH i Helsingborg.

Men tillbaka till Do Look Up. För det som är unikt med A Sustainable Tomorrow (AST), vi kallar oss faktiskt för AST-familjen, är att vi ser varandra, vi tittar upp och möjliggör möten med personer som du troligen inte träffat annars. Hållbarhet – och magi – uppstår ofta i dessa möten. Det har vi en hel lista av bevis på, med företag och individer som hittat varandra och som skapat nya samarbeten och vägar framåt.

Fysiska och digiloga möten

Det är mitt privilegium att varje år till höstens konferens, 2022 blir den nionde upplagan, sätta ett fokusområde och bjuda in talare. Jag gör det i dialog med A Sustainable Tomorrows grundare Bosse Nilsson och våra huvudpartners. Det är ett digert men mycket givande arbete. I år arrangerar vi för första gången två konferenser, varav Do Look Up! den 17 maj är en fysisk konferens på Stockholmsmässan och den 15 september en TV-sändning med publik som går ut till förhoppningsvis cirka 100 hubbar i Sverige.

Mitt arbete som programledare, föreläsare, moderator och ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning tar mig runt i en mängd spännande sammanhang. Mina förberedelser för dessa uppdrag i synnerhet, och mitt 25 år långa engagemang inom hållbarhet i allmänhet, utgör grunden för våra fokusområden. I vår är det fokus på beteendeförändringar. Varför gör vi inte det vi vet att vi måste göra, det vi vill göra för att skapa en hållbar värld? Vi har en fantastisk line up med bland annat den världsledande experten Per Espen Stoknes, professor emerita Bodil Jönsson och en mängd goda exempel från näringslivet. Detta arrangemang kommer att träffa både hjärta och hjärna tack vare att vi samarbetar med interaktionsdesignern Maria Björklund från Designit och hennes team som skapar en ny form av mötesformat och konferensupplevelse utifrån Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Halvvägs till 2030

Den 15 september är fokusområdet ”Halvvägs till 2030 – hur räknar, mäter och samarbetar vi för att nå de Globala målen?” Exakt halvvägs är vi då från den dag Agenda 2030 skrevs under i FN och vi presenterar experter och goda exempel som adresserar områden som till exempel rapportering, upphandling, cirkularitet, mångfald och ledarskap. Ute i landet skapar hubbarna sitt eget innehåll för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet efter sändningen och flera hubbar kommer även att delta via länk. Denna dag kommer att ge nya tydliga verktyg och insikter för att snabbare ta sig fram i sitt hållbarhetsarbete.

Samarbete och mångfald

Som alltid ser vi till att ha ett tvärsnitt av samhället i publiken på våra arrangemang med representanter från näringsliv, civilsamhälle, akademi och offentlig sektor. Vi ser stora synergier i att medverka till att skapa Sveriges största fysiska hållbarhetsmötesplats på Stockholmsmässan och koppla samman det med Sveriges största digiloga nätverk och hållbarhetskonferens genom cirka 100 hubbar runt om i hela landet. Detta bidrar väldigt konkret till en effektiv kunskapsöverföring genom mångfald för att uppnå Agenda 2030.

AST-familjens arbete är en viktig del av den framåtrörelse jag ser. Vi är fler som vill och som lägger manken till. Inte minst ser jag mycket positiva krafter inom näringslivet.  För när det är tufft, så hjälps man åt, eller hur.

Välkommen in i AST-familjen, som publik, talare eller partner.

Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig och moderator för A Sustainable Tomorrow