Per Espen Stoknes

Per Espen Stoknes, psykolog och världsledande expert på hållbarhet, ger en keynote-föreläsning om kognitiv dissonans på A Sustainable Tomorrows konferens Do Look Up! den 17 maj på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan.
Foto: Ryan Lash / TED

Hallå där Per Espen Stoknes. Vad ska du tala om på konferensen Do Look Up?

– Mitt ämne är ”Hur vi tar oss från att vilja till att göra?”. Vi vet tillräckligt om klimatet, och vi vet vilka lösningar som kan stoppa beroendet av fossil energi. Men vi saknar fortfarande en gemensam förståelse för hur den mänskliga hjärnan reagerar på klimatvetenskap och behovet av akuta förändringar. Jag kommer att lyfta fram de psykologiska mekanismer som driver människor till handling och en bestående motivation.

Ser du ett behov av fler gränsöverskridande samarbeten för att nå de Globala målen?

– Trots all tillgänglig teknik kommer den fria marknaden inte ensam att ge en tillräckligt snabb eller rättvis omställning. Ett gemensamt narrativ om vart vi är på väg som samhälle, mer attraktivt än business as usual, tillsammans med ett nytt psykologiskt ramverk för styrning, kan avlägsna kritiska hinder för den snabba omställning som vi alla behöver.