page-header

SUSTAINABLE TEAM

att utvecklas, göra rätt och göra skillnad

A SUSTAINABLE TEAM

A Sustainable Team är ett nytänk inom mötesplatser. Vi vill skapa och utveckla mötesplatser för människor med gemensamma värdegrunder, men med olika referensramar, erfarenheter, utbildningar, kunskaper och synsätt. Genom olikheterna skapas förutsättningar att utvecklas med samtiden. Vi utvecklar regionala team för personlig utveckling och nya affärsmöjligheter.

BLI EN DEL AV ETT STARKT NÄTVERK

Du ingår i ett nätverk av personer från andra branscher och verksamheter som alla är upptagna av de Globala målen och hur dagens samhällsnytta skapar morgondagens affärsnytta.

Tre gånger om året träffas A Sustainable Team för träning i att möta framtiden. Utgångsläget är de Globala målen. Vårt fokus är mål nummer 17 som vid varje tillfälle kompletteras med ett utvalt mål. Vi arbetar enligt en speciellt framtagen modell med ditt personliga case.

Fokusområde
Träff #1

Fokusområde
Träff #2

Fokusområde
Träff #3

JANA SÖDERBERG
- din huvudcoach

Jana är en av Sveriges främsta coacher och föreläsare med hjärnforskning och prestationer i fokus. Hon har ett kompetent team av coacher och specialister för att träna dig.