Ystads kommun

Lotte Nilsson, näringslivsutvecklare, Ystads kommun.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi ser det som en naturlig del för att kunna skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat med hållbar lönsamhet i fokus. I vår region finns en stor branschbredd och en vilja att arbeta över kommungränserna. Möjligheterna för affärsutveckling ökar genom synliggörande samtidigt som vi tillgängliggör den senaste kunskapen inom hållbarhetsområdet. Ett naturligt steg i vårt arbete med Ystadmodellen helt enkelt.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi har ett stort fokus på områden där man kan hitta konkurrenskraft, nya affärer, kompetensförsörjning, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. För oss är det avgörande att arbeta med alla branscher, alla företag och därmed alla globala mål. Målen är odelbara och för oss är det samverkan och förmågan att se sin roll i ett större sammanhang som är det allra viktigaste.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– 2018 initierade vi konceptet FN:s hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer där drygt 140 olika företag och organisationer på något sätt varit involverade. Vår intention är att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med nationella, regionala och kommunala mål och visioner. Att hitta drivet och visa på möjligheter i linje med hållbarhetsmålen. Att se de globala målen som ett smörgåsbord för affärer är ett sätt att adressera sin verksamhetsutveckling och tillväxtplan, både internt och externt. Att se möjligheterna för en hållbar lönsamhet och tillväxt nu och i framtiden.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser att vi tillsammans kan vara en del av lösningen. Vi alla behöver kunskap, nätverk och verktyg. Det hittar vi tillsammans i detta samarbete.