TED BERGDAHL

Ted Bergdahl är varumärkesstrateg med ansvar för PR och public affairs på kommunikationsbyrån Infab. Här tipsar han om vad man ska tänka på för att skapa en framgångsrik hållbarhetskommunikation.

Märker Infab av det ökade hållbarhetsengagemanget i samhället?
– Vi märker definitivt av att hållbarhetsengagemanget ökar, både i samhället i stort och hos våra kunder. De senaste åren har framförallt social hållbarhet och mångfald stått högt på dagordningen men även klimatfrågan är het. Allt fler ser hållbarhetskommunikation som en självklar del av verksamheten och helt nödvändig för att leva upp till kundernas eller medborgarnas förväntningar.

Varför är det viktigt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete?
– För att vara en attraktiv arbetsgivare, producent eller tjänsteleverantör måste du kommunicera de värden som målgrupperna vill identifiera sig med. Det handlar om att skapa gemenskap och samhörighet. Och sympati för ditt varumärke.

Vad ska man tänka på för att skapa en trovärdig hållbarhetskommunikation och undvika greenwashing?
– Det viktigaste är målgruppsinsikt. Att veta vilka behov och intressen målgruppen har och hur de uppfattar dig. Det avgör val av budskap, kanaler och förpackning. Greenwashing uppstår för det mesta när ett företag eller en organisation har missbedömt målgruppernas inställning till varumärket.

Har du några tips till företag som inte har kommit igång med hållbarhetskommunikation eller tycker att det är svårt?
– Ta hjälp! För att lyckas med hållbarhetskommunikation behöver du gå grundligt och vetenskapligt tillväga. Gör en ordentlig målgruppsanalys och testa din kommunikation med målgruppen innan du tar nästa steg. Dessutom behöver du få hållbarhetskommunikationen att harmonisera med all annan kommunikation och varumärkesarbete.