RESURS BANK

Henrik Linder är nordisk hållbarhetschef på Resurs Bank. Företagets hållbarhetsarbete omfattar många sociala och ekonomiska aspekter som bidrar till att främja en hållbar livsstil. En grundläggande del är ansvarsfull kreditgivning.

Vilka är era viktigaste hållbarhetsfrågor?
– Resurs övergripande hållbarhetsmål handlar om att bidra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för människor att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhället som vi verkar i. De områden som är viktigast för Resurs att arbeta med, följa upp och rapportera kring är; Etiska & Ansvarsfulla Affärer, Hållbar Kreditgivning, Miljö, Socialt Ansvar och Hållbara Medarbetare. 

Hur bidrar Resurs till en hållbar framtid?
– En grundläggande del av Resurs hållbarhetsarbete är ansvarsfull och hållbar kreditgivning. Vår bransch är nödvändig för ett fungerade och inkluderande samhälle men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss som aktör att ha ett långsiktigt perspektiv, både för den enskilde individen och för samhället i stort, exempelvis för att undvika överskuldsättning. En noggrann kreditbedömning är grundläggande för att privatpersoner ska kunna handla, betala och ta lån på trygga och kloka grunder. Genom våra tjänster till privatpersoner och handlare kan vi bidra till långsiktigt hållbar privatekonomi och konsumtion.

– Vi fokuserar också på konkreta insatser och stöd till det lokala föreningslivet, entreprenörskap, ekonomi och aktiviteter för att på olika sätt främja mångfald, inkludering och jämställdhet.

 Hur använder ni de Globala målen i ert hållbarhetsarbete?
– Resurs har identifierat sex av FN:s Globala mål som vi direkt kan koppla till vår verksamhet och på så sätt vara med och göra skillnad, både på kort och lång sikt. Med dessa mål som utgångspunkt har vi i dialog med olika intressenter valt att ta fram vår hållbarhetsstrategi med följande fokusområden: Etiska & Ansvarsfulla Affärer, Hållbar Kreditgivning, Miljö, Socialt Ansvar och Hållbara Medarbetare. Inom dessa fokusområden sätter vi långsiktiga mål som bryts ner i KPI:er och aktiviteter med målsättningen att uppnå mätbara och konkreta resultat.

 Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– A Sustainable Tomorrow är en viktig och inspirerande plattform för insikter och perspektiv i hållbarhetsfrågor. Därför samarbetar vi för nu för tredje året i rad och är sedan två år tillbaka dessutom stolt huvudparter. Detta för att på olika sätt engagera oss, bidra med kunskap och delta i viktiga samarbeten mellan individer, företag och samhälle.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni dela med er av till företag i andra branscher?
– Idag ser vi att hållbarhetsarbete ofta handlar om miljörelaterade frågor. Här ser vi att Resurs har en viktig roll att fylla genom att inspirera och engagera utifrån de ekonomiska och sociala aspekterna som är kopplade till vår bransch. Till exempel ser vi att frågor kring ansvarsfull kreditgivning är viktiga inom många olika branscher och inte minst att de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ett annat exempel där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och positiva resultat som vi har uppnått.