Prosperous Planet

Prosperous Planet är partner till A Sustainable Tomorrow i samband med konferensen Do Look Up! den 17 maj på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan. Här berättar grundaren Elin Enfors-Kautsky om behovet av systemperspektiv och regenerativ affärslogik för att lyckas med hållbarhetsomställningen.
Elin Enfors-Kautsky, PhD, vd och grundare av Prosperous Planet

Varför är Prosperous Planet partner till A Sustainable Tomorrow och konferensen Do Look Up! på Nordic Sustainability Expo?
– För att hållbar omställning kräver momentum. Det kräver att tillräckligt många människor har dessa frågor högt på sin agenda. Därför är den här typen av forum viktiga – de driver diskursen framåt. Vi tycker det är en bra kombination att å ena sidan prata om kognitiva barriärer och å andra sidan prata om praktiska metoder för att faktiskt göra skillnad. Vi ser detta forum lika mycket som en möjlighet att dela med oss av vår kunskap som att lära oss nytt från andra, samt knyta nya kontakter och skapa kedjereaktioner.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Alla. Det är ju det som är utmaningen, hur man säkerställer en bra framtid (det vill säga jämställd, rättvis, med lika möjligheter för alla människor) inom de planetära gränserna (det vill säga klimat, biologisk mångfald, avskogning, vattentillgång, antibiotikaresistens, plast i haven, med mera). Att framgångsrikt arbeta med hållbar utveckling kräver systemperspektiv. Och det är just det vi arbetar med, att jobba mot flera mål samtidigt och förstå helheten. En given del är att våga samarbeta med andra, de komplexa utmaningar vi har framför oss förutsätter kompetens från olika områden .

Hur bidrar ni till en hållbar framtid?
– Vi hjälper företag att förstå att Antropocen kommer med en ny typ av regenerativ affärslogik. Vi förser dem med kunskap om hur skiften i vår miljö samspelar med politik, värdekedjor, kundbeteende, utbud och efterfrågan. Företagens affärer är inte separerade från våra ekosystem, eller planetens förmåga att förse oss med resurser. Vi hjälper våra kunder att omvandla denna kunskap till handling, att se möjligheterna i att ta sig an hållbarhetsfrågan på riktigt, med fokus på grundproblemen.

– Det är så företag kan göra verklig skillnad, genom att sikta på ett positivt avtryck och ställa om till en affär som faktiskt gör världen bättre, i motsats till att tänka på hållbarhet i termer av ”less bad”.