MALMÖ FF

Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet i Malmö FF.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?

– Vi tror på kraften av att mötas över gränserna. Hubben blir ett perfekt tillfälle att kombinera aktivitet och interaktivitet lokalt med att vara en del av ett nationellt forum tillsammans med andra starka aktörer inom hållbarhetsområdet.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi arbetar med de tre dimensionerna av hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och social), alla är lika viktiga. För 2020-2022 har vi valt ut prioriterade mål och delmål utifrån de globala målen för hållbar utveckling och kopplat dessa till vår verksamhet (se bild nedan).

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Genom Karriärakademin matchar vi arbetslösa malmöbor med jobb i klubbens samarbetsföretag. Mer än 250 personer har fått arbete i klubbens samarbetsföretag, ett konkret exempel på hur man via partnerskap kan kroka arm över sektorsgränserna. Utöver detta har vi konceptet Karriärdag med fotboll som lett till att över 450 personer gått vidare till praktik, studier eller arbete. Det har blivit en best practice som spridits nationellt till andra elitfotbollsklubbar via vår intresseorganisation Svensk Elitfotboll.

– Vi återvinner väldigt mycket av vårt avfall via en modern sorteringsrobot hos vår samarbetspartner Carl F. Vi köper även 100% förnyelsebar energi och åkte 750.000 personkilometer tåg under 2019! Ett sista exempel är våra Fotbollsakademier som består av samarbeten med kommunala skolor i 14 skånska kommuner. Här får elever i årskurs 7-9 (pojkar och flickor) möjlighet att kombinera fotboll och studier. Efter tio år ser vi att både måluppfyllelsen och meritpoängen är högre än i andra skolor i respektive kommun, sommaren 2020 gick alla avgångselever ut grundskolan med fullständiga betyg.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Det finns en stor potential till lärande genom att befinna sig i detta sammanhang med nya personer och organisationer.