Artikel från A Sustainable Magazine, nr 1/2018, producerad av Bjärelivgruppen

LOUISE KÖNIG

Coops hållbarhetschef Louise König utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef 2017. En jury med representanter från bland annat Handelshögskolan, Naturskyddsföreningen och tidningen Aktuell Hållbarhet har gjort urvalet. Utmärkelsen delas ut baserat på fyra kriterier; åstadkommen affärsnytta, hållbarhetsnytta, ledarskap samt nytänkande och innovation. Vi ställde några frågor till Louise.

Hur arbetar Coop med de Globala målen för hållbar utveckling i vardagen?
– Vi har länge varit anslutna till FN:s Global Compact målområden. De globala målen är ambitiösa och på många sätt tydligare att arbeta med. Vi har mappat vilka mål som
är mest relevanta för oss. Gentemot våra medlemmar och

kunder är det naturligtvis mål 12; Hållbar produktion och konsumtion – där vi kan göra mest nytta. Men vi har även gått igenom vår försäljning av mat för att se över vår påverkan på klimat, vatten, hälsa, levande hav med mera för att tydliggöra interna strategier framåt 2030.

Hur ser ni på hållbarhet som en affärsmöjlighet?
– Huvudsakligen ur två perspektiv; genom att skapa för­­troende och driva försäljning. Coop har 3,4 miljoner medlemmar som förväntar sig att vi tar ansvar. Vi är ett värderingsbaserat företag och varumärke. Det är en av anledningarna till att man väljer oss. Om vi kan inspirera så många som möjligt av våra 5 miljoner kunder i veckan att göra mer hållbara val/köp så kan vi göra allra störst samhällsnytta.

Vilken utveckling ser du inom hållbarhetsfrågor och medvetenheten kring detta i samhället?
– Det har hänt mycket de senaste tio-femton åren, inte minst utifrån hur företag tar frivilligt ansvar och ­­integrerar hållbarhetsfrågorna i sin affärsutveckling. ­Hållbar­het värderas högre av pensionsbolag och investerare. Kunder förväntar sig att vi tar ansvar i hela kedjan för planeten och människor, i kombination med att man erbjuder produkter och tjänster som bidrar till kundernas personliga välbefinnande.

Är det något specifikt område du skulle vilja lyfta upp som vi alla borde samarbeta och fokusera mer kring?
– Två saker som lite står i motsats till varandra, men kan gynna varandra långsiktigt: jag saknar att svenska politiker och företag inte tar ännu tydligare internationellt ledarskap inom hållbarhet och de Globala målen och inkluderar medborgare och kunder. Vi har så mycket att bidra med. Inte minst utifrån vårt samhällsbygge, demokrati och värderingar. Vi skulle kunna skryta mer. I kombination med att jag tycker att vi borde bli bättre på att lyfta generella etikfrågor. Vi har en tendens att vika undan när det bränner till. Inte ta konsekvens och vara spetsiga. Vi behöver mer mod och transparens. Det är hållbarhetens kärna.

Coop har länge varit att av de starkaste varu­namnen inom hållbarhet och 2017 är du utnämnd till Sveriges bästa hållbarhetschef. Ett stort grattis, berätta vad är hemligheten bakom era framgångar?
– Vi har en lång historia, drygt 120 år, av värderingsdriven verksamhet. Det väger tungt. Det kräver även att vi kontinuerligt arbetar med utmanande frågor och ser hur vi kan lösa dem hela vägen ut till kund och leva upp till vårt kundlöfte. Går man tillbaka till historien, så är det mycket som är gjort tidigt, det har gynnat oss. Vi har också haft väldigt många engagerade medlemmar, medarbetare och butikspersonal som har kunnat ”leda hela vägen ut”.

Vad är din hållbarhetsdröm och hur ska den bli verklighet?
– Mina personliga drömmar är en sak men när man arbetar i en organisation måste man samverka. Vi håller på och sätta en ny plan framåt nu för 2018-2020, vi har en ny VD. Det ska bli spännande. Jag är övertygad om att Coop kan ta en ännu större roll för att lösa såväl våra kunders som samhällets utmaningar kring mat, hälsa och hållbarhet. 2030 är inte långt bort, det är bara 12 år. Vi måste ha en tydlig strategi, mål och ägarstyrning som tar hjälp av den digitala tekniken för att öka farten. Det digitala landskapet gör att allt går fortare och det tycker vi är spännande och energiskt, men parallellt går utvecklingen inom bland annat miljöfrågor lika fort fram, men i fel riktning. Hur ska vi använda tekniken för att gynna såväl människa som miljö i proportion till ekonomi? Det är inte många som erbjuder lösningar på det. Jag drömmer om food-tech lösningar som löser båda.

Vad gör dig som varit med länge mest bekymrad respektive mest hoppfull vad gäller hållbar utveckling?
– Bekymrad: Det går för långsamt och det är för mycket ”business as usual”. Här har storkapitalet en viktig roll att spela. Hoppfullt: Det händer mycket och många vill göra skillnad. Det är väldigt entusiasmerande!