INGEMAR QUECKFELDT

Ingemar Queckfeldt ansvarar för marknadsföring och sponsring hos kabel- och anläggningsföretaget Akea. Han stor erfarenhet av föreningslivet, bland annat som marknadschef i Eskilsminne IF, och ser en stor hållbarhetspotential i ett ökat samarbete mellan företag och föreningsliv.

Hur bidrar Akea till en hållbar framtid?
– Vi prioriterar vårt hållbarhetsarbete och har bland annat blivit uppmärksammade för vår hållbarhetsrapportering av Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar även aktivt med föreningslivet och ambitionen är att vår sponsring ska användas till att skapa en trygg och glädjefull föreningsresa för nästa generation. Att goda vuxna inspirerar, entusiasmerar och utbildar unga människor med sunda värderingar och med barnets perspektiv i centrum.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– När det gäller sponsring arbetar vi med flera av de Globala målen:

  • Nr 3 God hälsa och välbefinnande: Barn och ungdomar mår bättre när de kombinerar skärmtid med motion och rörelse.
  • Nr 5 Jämställdhet: Vi vill att föreningen erbjuder verksamhet för både flickor och pojkar, vilket borde vara en självklarhet men tyvärr inte är det, än.
  • Nr 11 Hållbara städer och samhällen: Föreningslivet kommer vara oerhört viktigt i framtidens hållbara samhälle. Samhällskontraktet ser annorlunda ut idag och föreningslivet kan hjälpa till där stat och kommun inte klarar av att leverera.
  • Nr 17 Genomförande och partnerskap: Vi förstår att Akea inte kan förändra världen själva utan för oss är det självklart att göra det tillsammans med föreningarna, dess medlemmar och partners.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Akea är en del av samhället och vi är naturligt nyfikna på vår omvärld. Vi hoppas kunna bidra med vår kunskap och vi ser fram emot att få ta del av sammanhangets samlade kompetens för att ta oss an hållbarhetsutmaningar på bästa sätt. Globala utmaningar har oftast lokala lösningar och vi vill vara en del av lösningen.

Vilka erfarenheter och lärdomar tar du med dig från Eskilsminne och arbetet CSR-plattformen HelaHelsingborg?
– Eskilsminne IF är ett levande exempel på att om du vårdar humankapitalet kan du göra väldigt många goda saker för barn och ungdomar. Föreningsliv är inte ett hundrameterslopp utan ett maraton. Genom att prioritera den dagliga verksamheten, se och uppmärksamma människor samt investera i organisationen skapas engagemang. Med god organisation och högt engagemang har du möjlighet att skapa ekonomiska resurser som du kan återinvestera i verksamheten.

Vilken hållbarhetspotential ser du genom ett ökat samarbete mellan företag och föreningsliv?
– Hållbarhetsarbete handlar om kunskap och engagemang. I näringslivet hamnar vi ofta i branschnära sammanhang där vi utbyter gemensamma erfarenheter. Via föreningslivet har vi en annan beröringspunkt där vi naturligt kan lyssna på varandra i ett annat forum. För Akeas del kan vi stötta föreningslivet med kunskap och ekonomi, vilket resulterar i en bättre föreningsresa för barnen. 48% av alla 9-åringar i Sverige spelar fotboll, lägg till handboll och hockey så når du 70-75% av alla 9-åringar i landet. Klarar du att organisera din förening och driva den med sunda värderingar har vi en enorm möjlighet att minska alternativkostnaden i samhället, vilket i sin tur leder till friskare, gladare barn som ger friskare och gladare föräldrar. Allt hållbarhetsarbete vi har framför oss ska utföras av människor, det är vår viktigaste resurs. Föreningslivet skapar ett sammanhang där människan kan må bra och näringslivet främjas av välmående medarbetare.