IFK Göteborg

Elisabeth Anderton, hållbarhetsansvarig, IFK Göteborg.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Detta är ett utmärkt tillfälle att samla vårt nätverk och träffa andra aktörer för att tillsammans genomföra konkreta aktiviteter, få inspiration samt knyta nya partnerskap och kroka arm i gemensamma frågor.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– För oss innebär hållbarhet en medvetenhet över tid, att alla beslut vi tar ger konsekvenser såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Det är viktigt att arbeta aktivt där vi kan påverka positivt och ta ansvar för våra handlingar. Som fotbollsklubb med starka band till vår stad vill vi bidra till arbetet med stadens utmaningar, till exempel genom att arbeta för en jämlik stad samt öka hälsan och välbefinnandet genom fotbollen och tillhörighet till IFK Göteborg.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Genom att arbeta aktivt med vår värdegrund och bli goda förebilder har vi en styrka som elitfotbollsklubb att vi kan nå ut med viktig kunskap om exempelvis hälsa och kamratskap. När spelare från IFK Göteborg tillsammans med lokala förebilder genomför aktiviteter såsom skolkoncept där fysisk rörelse och kamratskap står på schemat så uppstår en positiv effekt som ger många ringar på vattnet.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Genom detta samarbete kan vi tillsammans med andra utmana de strukturer och normer som ibland utgör hinder för att kunna ta sig framåt. Vi får ökade möjligheter att påverka och driva förändringar för en hållbar utveckling, vilket är mycket värdefullt.