Heimstaden

Heimstaden är partner till A Sustainable Tomorrow i samband med konferensen Do Look Up! den 17 maj på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan. Här berättar hållbarhetschef Katarina Skalare om företagets hållbarhetsarbete.

Varför är Heimstaden partner till A Sustainable Tomorrow och konferensen Do Look Up! på Nordic Sustainability Expo?
– Vi har en genuin vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling och ser partnerskapet och konferensen som en möjlighet att knyta kontakter, dela med oss av vår kunskap och samtidigt lära oss nytt av andra.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Heimstaden är ett bostadsfastighetsföretag med huvudkontor i Sverige, rötter i Norden och verksamhet i 10 europeiska länder. Med tanke på den stora andelen fossila bränslen i Europas energimix har vi ett stort ansvar att bidra till energiomställningen, energieffektivisera våra fastigheter och investera i lokal energiproduktion så som solceller. Men även de sociala frågorna är viktiga för oss – som ett ansvarsfullt bostadsföretag vill vi erbjuda omtänksamma och prisvärda bostäder även till socioekonomiskt utsatta människor.

Hur bidrar ni till en hållbar framtid?
– Vi har satt klimatmål som är i linje med Parisavtalet, tagit fram en klimatfärdplan med åtgärder som spänner över vår verksamhet i 10 länder och avsatt cirka 7 miljarder kronor till bränslebyten, energieffektiviseringsåtgärder och investeringar i lokal förnybar elproduktion. På det sociala området erbjuder vi bland annat sociala kontrakt, bara under 2021 tecknades 400 nya kontrakt.
– På kort tid har över två miljoner människor flytt kriget i Ukraina och vi mobiliserar för att hitta lämpliga bostäder åt dem som flyr kriget. Hittills har vi kartlagt över 700 bostäder för detta ändamål och vi har inlett samtal med regeringar och ideella organisationer/företag som tillhandahåller flyktingboenden.