Global Utmaning

Tove Ahlström, vd för Tankemedjan Global Utmaning.

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– A Sustainable Tomorrow är en mycket väl genomarbetad konferens med intressant och viktigt innehåll. Dessutom riktar den sig till olika sektorer i samhället som behöver mötas för att hitta lösningar. Vi på tankesmedjan Global Utmaning vill göra det möjligt för fler människor över hela landet att delta i konferensen, därför anordnar vi en digilog hubb på Norrsken House i Stockholm.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Global Utmaning arbetar med att hitta nya lösningar och skapa policyrekommendationer för att flytta fram Sveriges och världens positioner inom Agenda 2030. Om jag nu måste lyfta fram några områden säger jag klimatutmaningen, jämställdhet och hållbar stadsutveckling därför att de är mest akuta för att uppnå en hållbar värld där ingen lämnas utanför.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Som tankesmedja ser vi att helhetsbilden för omställningen i Sverige saknas. Det som finns idag är sektorsvisa omställningsplaner. För att råda bot på detta kommer vi under 2021 att lansera initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om. Initiativet innehåller en holistisk analys av hur Sverige ska ta sig till netto noll klimatutsläpp senast 2045, policyrekommendationer för hur planen ska uppnås samt en kommunikationsinsats tillsammans med fack- och studieförbund för att folkbilda i omställningen och skapa ett väljartryck inför valet 2022. Det är vårt största projekt någonsin.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi hoppas attrahera nya organisationer och personer att bli inspirerade av konferensen. Dessutom får vi möjlighet att arrangera ett rundabordssamtal kring Klimatagendan för att få ytterligare spridning av omställningsplanen till företag, fackförbund, privatpersoner och politiker.