For A Better Day

FC Rosengård och Tim Bergling Foundation har ingått ett samarbete kring psykisk hälsa. Med gemensamma krafter vill organisationerna göra skillnad för barn och ungas mående där FC Rosengård använder fotbollen som sitt verktyg och Tim Berling Foundation använder Tims musikaliska arv som sitt.

FC Rosengård och Tim Bergling Foundation har inlett ett samarbete för bättre psykisk hälsa bland unga. Vilka aktiviteter har ni inplanerade under året och vad vill ni uppnå genom detta samarbete?

– Vi kommer arbeta tillsammans hela året under ledorden For A Better Day. Vi vill skapa en bättre morgondag för barn och unga och bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Inledningsvis gör vit detta genom interna aktiviteter för FC Rosengårds spelare, ledare och partnernätverk, sedan breddar vi ut externt. Under oktober månad växlar vi upp arbetet i samband med World Mental Health Day. Några höjdpunkter under året blir en fokusmatch i OBOS Damallsvenskan och Hattrick Cup där vi når många barn och unga samtidigt. Kontinuerligt under året kommer vi samla in pengar för fortsatta gemensamma insatser kring just psykisk hälsa.

Ni gör ett gemensamt framträdande på A Sustainable Tomorrows konferens Do Look Up! den 17 maj. Vad handlar er föreläsning om?

– Under föreläsningen kommer vi dels att lyfta vårt samarbete som helhet, dels de många fördelar som finns med att samarbeta över gränserna för att skapa förändring. Tillsammans kan vi göra större skillnad än om vi arbetar var och en för sig. Vi når ut till fler genom varandras plattformar och tar även hjälp av experter för att stärka upp vårt arbete. Vi kommer diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för god psykisk hälsa hos barn och unga samt vikten av att vara verksamma där barnen är och prata deras språk. Att involvera målgruppen, och lyfta deras tankar och åsikter, är en viktig nyckel i vårt arbete.

Vilken kraft har fotbollen och musiken som positiva förändringsverktyg?

– Fotboll och musik är en del av väldigt många människors vardag, vilket gör att vi når och påverkar många. Vi känner därför en skyldighet att ta tillvara på den kraften och använda våra plattformar på ett bra sätt. Fotboll och musik kan beröra och bidra till ökad gemenskap. Föreningslivet har en stor roll i att skapa trygga miljöer för barn och unga och i dessa sammanhang kan vi på ett mer lättsamt sätt lyfta frågor om psykisk hälsa.