Eva Vati

Eva Vati, vd och grundare av VERIFY Agency of Sweden, är expertrådgivare för årets fokusområde på vår digiloga hållbarhetskonferens den 15 september: Halvvägs till 2030. Årets konferens ska försöka svara på de frågor som många brottas med i sitt arbete med Agenda 2030, genom att visa på goda exempel från verkligheten.

Vilken erfarenhet och kompetens har du inom hållbarhetsfrågor?

– Jag har arbetat med hållbarhet sedan min tid som produktionschef inom läkemedelsindustrin vilket sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Då användes inte begreppet hållbarhet på samma sätt som idag utan det kallades snarare för miljö- och kvalitetsarbete och situationsbaserat ledarskap.

– När Agenda 2030 och de Globala målen lanserades 2015 skiftade jag bana och började arbeta med hållbarhet på ett affärsstrategiskt plan. Detta genom att integrera de Globala målen i företags affärsstrategier. Jag arbetade framförallt med att säkerställa att svenska bolag kunde kvalificera sig för och vinna FN-upphandlingar. Därför har jag också kommit i kontakt med olika FN-organ och blivit specialiserad inom hållbar utveckling samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. 2018 grundade jag mitt första företag och började utveckla certifieringsutbildningar för förändringsledare som hjälper till att driva på transformationen hos företag. Fram till idag har vi utbildat cirka 180 förändringsledare och ungefär lika många företag.

– När hållbarhet gick från att vara frivilligt till att, som idag, bli ett krav som också kan verifieras, grundade jag VERIFY Agency of Sweden. Vi är ackrediterade av Swedac för att verifiera organisationers påståenden om hållbarhet. VERIFY Agency blev därmed världens första ackrediterade tredjepartsorgan att kunna göra just detta.

Vilka är dina bästa tips till företag och organisationer som vill accelerera hållbarhetsomställningen?

– Mitt första tips: Läs på, förstå och agera. NU! Det går fort nu. Väldigt fort. Företag som inte är med på hållbarhetståget kommer stå kvar på perrongen och undra ”vad hände?”

– Mitt andra tips: Ta hjälp av en förändringsledare specialiserad på hållbarhetsfrågor som kan hjälpa ditt företags ledningsgrupp att integrera hållbarhet i er affärsstrategi. Det är mer tids- och kostnadseffektivt än att försöka på egen hand.

– Mitt tredje tips: Undvik att skapa nya strukturer, principer och metoder. Integrera hållbarhetsarbetet i det som redan finns och fungerar! Mät och följ upp arbetet.

– Mitt fjärde tips: Se till att du får ditt hållbarhetsarbete verifierat av en ackrediterad tredje part. På detta vis säkerställer du transparens, trovärdighet och eliminerar greenwashing och felaktiga påståenden. Du säkerställer också att företaget kvalificerar sig för upphandling, investerare och attraherar de bästa talangerna.