Destination Vemdalen

Ragni Andersson, projektledare för hållbarhetsprojektet i Destination Vemdalen 2022.
Foto: Anna Wennberg

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– För oss är det ett sätt att få bli en del av något större.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Naturen och utomhusaktiviteter är den huvudsakliga reseanledningen för destinationens gäster. Och besöksnäringen är viktig för det lokala näringslivet. Därför behöver vi ha en bred samverkan kring brukande och bevarande av våra natur- och kulturmiljöer i Jämtland och Härjedalen. Konkret kan det handla om att vi i destinationsbolaget, i nära kontakt och samarbete med markägare och andra berörda aktörer, rustar upp lederna för vandring. Vi ser också till att tillhandahålla uppdaterade kartor och annan viktig information. Då ökar vi tillgängligheten för våra besökare, vilket förbättrar gästupplevelsen samtidigt som vi bidrar till att minimera slitaget på landskapet.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Ett aktuellt exempel är Fjällen Forever, en kampanj vi kör ihop med flera andra fjälldestinationer i närområdet. Det är en uppmaning till våra besökare att lova att inte skräpa ner, att visa hänsyn för renar och andra djur, och att – överlag och i ett långsiktigt perspektiv – hjälpas åt att bevara vår unika natur och storslagna landskap.

– Ett exempel på återbruk är att vi säljer uttjänta väderbitna ledkryss som inredningsdetaljer i vår turistinformation i Vemdalsskalet. Pengarna från försäljningen går direkt tillbaka till upprustningen av spår och leder – exempelvis nya ledkryss, spänger, skyltar och rastplatser.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi kommer inom kort att börja jobba med hållbarhet på ett mer strukturerat sätt här i Vemdalen. Tanken är att destinationsbolaget kan fungera lite som testpilot. Vi går före, för att sedan kunna hjälpa och backa upp våra delägare och partners (ca 140 företag och organisationer i bygden) på deras hållbarhetsresa. Inför valet av verktyg och metoder är det värdefullt att ingå i ett nätverk där vi kan ta del av erfarenheter från andra företag och organisationer runt om i landet, och höra hur andra har gjort. Konferensen i september kompletterar också på ett bra sätt våra andra initiativ och aktiviteter.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Halvvägs till 2030?
– Det är en viktig signal om att resan är påbörjad, men också att det är dags att lägga in en högre växel.