Destination Vemdalen

Sanna Krantz, hållbarhetsansvarig för Destination Vemdalen.

Foto: Karl Vertergård/Vemdalen Foto

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Då vi är ett destinationsbolag med många delägare i olika branscher behöver vi ett brett hållbarhetsnätverk som inte är branschspecifikt. Vi ser det också som en styrka att A Sustainable Tomorrow kopplar så tydligt till de globala målen.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Vi är en snabbt växande destination, vilket ger flera olika hållbarhetsutmaningar. Sammanfattningsvis måste vi hitta en hållbar tillväxt som inte ger negativa avtryck vare sig ekologiskt, socialt eller ekonomiskt. Vi har identifierat några prioriterade områden:

  • Slitage på spår, leder och stigar
  • Klimatförändringar
  • Överexploatering
  • Kommunikationer inom och till/från destinationen
  • Relation med lokalbefolkning (markägare, fäboddrift, samebyar etc)

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi är precis i startgroparna för ett mer systematiskt hållbarhetsarbete. Inom destinationen finns en stark samarbets- och samverkansvilja som kommer ge hållbarhetsarbetet framgång trots en hel del utmaningar.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– Vi hoppas och tror att samarbetet ger både oss och andra aktörer i nätverket nya insikter, arbetsmetoder och kraft. Vi har samverkan i vårt DNA och tror att det är den enda vägen till att hållbarhetsarbetet blir verkstad – inte bara fina dokument.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde Regenerative business?
– Naturturism-trenden är här för att stanna och lär fortsätta öka. Vi kan och bör inte stoppa ökningen, att människor hittar ut i naturen och kulturarvet bygger en förståelse och en vilja att förvalta. Besökarna kommer däremot minska drastiskt om vår produkt – naturen – inte håller måttet på grund av slitage, överexploatering eller att vi har en missnöjd lokalbefolkning. Därför är regenerative business och regenerativ hållbarhet spännande, hur kan vi arbeta för positiva avtryck och hur kan det implementeras i vår produkt?