CSR Småland

Anna Carendi, initiativtagare och ordförande för CSR Småland.
Foto: Michael Claesson

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– CSR Småland har de senaste fyra åren arrangerat en hållbarhetskonferens i Jönköping. I år vill vi ta konferensen till en ny nivå. Några från vår styrelse har varit med på A Sustainable Tomorrows konferens i Helsingborg och vet att den håller mycket hög kvalitet. Genom att under en dag lyfta hållbart företagande på olika platser runt om i Sverige hoppas vi kunna vara med och bidra till en snabbare transformation av företag och samhälle mot en hållbar utveckling.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– CSR Småland består av ett 70-tal medlemmar, både små enmansföretag och stora globala företag, akademi, ideella organisationer och offentliga aktörer. De står alla inför olika hållbarhetsutmaningar. För oss inom CSR Småland är det viktigt att belysa olika dimensioner av hållbarhet för att bidra till mer hållbara företag och till ett hållbart samhälle.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Bland våra medlemmar finns det en uppsjö av goda exempel. Under 2021 ska vi bli bättre på att visa upp det som våra medlemmar gör för att på så sätt kunna inspirera fler. Något som vi i föreningen är stolta över är det pilotprojekt inom cirkulär ekonomi som vi drev under 2019. Tolv företag fick möjlighet att göra en nulägesanalys av potentialen för cirkularitet och stöd att ta fram en handlingsplan. Även om projektet bara höll på i åtta månader så hann några av företagen testa sina idéer. Vi tog också fram en process och ett verktyg som kan användas av andra företag som är nyfikna på att gå från linjärt till cirkulärt.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– För att lyckas med omställningen av samhället så att vi kan tillgodose grundläggande mänskliga behov inom ramen för planetens gränser krävs ökad kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte. Dessutom behövs det fler och mer oväntade samarbeten för att hitta lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. CSR Småland vill vara en mötesplats för nya lösningar, idéer och samarbeten. Genom att vara en del av A Sustainable Tomorrow kan vi bredda vårt nätverk utanför de småländska gränserna, vilket gynnar både våra medlemmar och andra aktörer i vår region.