Cordial

Cordial är ett ledande managementkonsultbolag inom affärsutveckling och affärsarkitektur. Bolaget har 50 anställda som genom rådgivning, utbildning och events överbryggar gapet mellan strategi, struktur och kultur för att frigöra kundens fulla potential och skapa hållbara resultat.

Johan Reunanen och Fredrik Gustafsson, ansvariga för affärsområdet Sustainability Transformation på Cordial.
Foto: Jenny Hammar

Hur bidrar ni till en hållbar framtid?
– Som rådgivare gör vi störst skillnad genom att bidra till våra kunders hållbarhetsomställning. Både inom privat- och offentlig sektor finns en god förståelse för utmaningarna och en vilja att ställa om. Att omsätta det till något konkret och att genomföra den nödvändiga förflyttningen är svårt men något som vi har lång erfarenhet av och som vi kan hjälpa våra kunder med. Självklart ska vi också ta ansvar för vårt eget avtryck. Vi har precis antagit en ny hållbarhetspolicy som bland annat tydliggör hur vi ska förhålla oss till resande, matinköp med mera samt hur vi kan jobba med social hållbarhet genom pro bono-projekt som till exempel CancerRehabFonden.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Tillsammans med våra kunder arbetar vi både med social och miljömässig hållbarhet. Vi kan till exempel hjälpa till att formulera och implementera en hållbar affärsstrategi eller utveckla nya cirkulära affärsmodeller. Klimatfrågan är såklart högt upp på agendan, både när det gäller att kartlägga klimatavtryck och att identifiera risker och möjligheter. Andra områden där vi bistår våra kunder är att säkra hållbara leverantörskedjor, hjälpa till med certifieringar och säkerställa kravuppfyllnad gentemot olika regelverk.

Använder ni de Globala målen i ert arbete?
– Ja, både i vårt interna hållbarhetsarbete och tillsammans med våra kunder. De Globala målen är ett fantastiskt ramverk för att beskriva vad hållbar utveckling är och fungerar utmärkt för att ringa in vilka områden som är viktigast att fokusera på för ett specifikt bolag, både utifrån det interna arbetet och för att identifiera affärsmöjligheter. Vi ser också att fler skulle ha nytta av att gräva lite djupare och använda sig av delmålen som gör arbetet ännu mer konkret.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– För att lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle är vi på Cordial övertygade om att vi behöver lära och inspireras av varandra, skapa nya branschöverskridande samarbeten och hitta kreativa lösningar tillsammans. A Sustainable Tomorrow är plattformen som möjliggör precis det. Därför ser vi oerhört mycket fram emot att få vara en aktiv del av, och bidra till A Sustainable Tomorrow och dess utveckling under lång tid framöver.

Som en del i samarbetet kommer du Johan att bistå A Sustainable Tomorrow som affärsarkitekt. Vilka blir dina arbetsuppgifter i denna roll?
– Jag kommer i ett inledande skede att leda arbetet med den strategiska plattformen för A Sustainable Tomorrow. Det handlar om att skapa tydlighet kring riktningen framåt, till exempel vad A Sustainable Tomorrow ska erbjuda marknaden, vilka målgrupper man riktar in sig på med mera. Vi tror att detta arbete kommer att möjliggöra en utveckling av något som är riktigt bra idag till något som är ännu bättre imorgon.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni dela med er av till företag i andra branscher?
– Hållbarhet kan ibland kännas komplext och nästan övermäktigt. Men se inte hållbarhetsarbetet som en börda. Om ni inte vet var ni ska börja och vad som bör prioriteras, ta hjälp för att komma igång och staka ut riktningen. När ni väl har en tydlig vision om vart ni ska och vad som behöver göras, och dessutom lyckats involvera medarbetarna, så kan hållbarhetsarbetet bli en viktig källa till engagemang och ökad stolthet.

– Lyssna gärna på Cordials podd ”Sustainability Talks med Elin och Johan” som släpper nya avsnitt varannan vecka. Där samtalar Johan Reunanen och hållbarhetskollegan Elin Oresten med människor om olika hållbarhetsrelaterade ämnen, ofta ur ett affärsperspektiv.

Läs mer om Cordial