Ny huvudpartner: anr+1

anr+1 är en kreativ kommunikationsbyrå med över 20 års erfarenhet av att skapa resultat för olika kunder och varumärken genom innovation, affärsutveckling och kreativ kommunikation som berör och påverkar beteenden.

anr+1 drivs av: Anna Celay (Strategy Director & Partner), Andreas Lönn (Creative Director & Partner) och Pontus Karlsson (CEO & Partner)

Hur bidrar ni till en hållbar framtid?
– Vår övertygelse är att kommunikation är ett av dagens främsta förändringsverktyg – så låt oss använda det till rätt ändamål. Tillväxt är bra och nödvändigt och skapar välstånd men den kan inte fortsätta ske på bekostnad av människor eller miljö. Vi använder vår kompetens och talang för att bidra till bättre affärsresultat för våra uppdragsgivare och en hållbar samhällsutveckling.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Eftersom vi har ett ganska litet klimatavtryck i vår egen verksamhet är fokus främst på social och ekonomisk hållbarhet, det vill säga att ha en arbetsplats med mångfald, jämställdhet och en inkluderande kultur. Det främjar innovation och kreativitet samtidigt som vi skapar de bästa resultaten för våra kunder. I våra uppdrag lyfter vi på samma sätt de frågor där våra kunder kan göra störst skillnad, det handlar mycket om miljö och klimat för produkter och social hållbarhet för tjänster.

Använder ni de Globala målen i ert arbete?
– Ja, det gör vi och vi har adderat dessa i analysfasen för varje uppdrag där vi identifierar kundens och uppdragets potential att bidra till ett bättre samhälle utöver att nå de vanliga affärsmålen. Vi använder även de Globala målen som inspiration och vägledning för innovation, affärsutveckling och idéer.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Vi står alla inför en stor och nödvändig omställning. Ingen har alla svar och ingen klarar det ensam. Vi måste samarbeta och lära av varandra. Vi ser att företagen har en stor roll att spela. A Sustainable Tomorrow erbjuder en plattform där politik, företag och individer kan mötas och lära av varandra för bättre och snabbare resultat. Det vill vi gärna vara med och bidra till och vi ser fram emot att lära oss mer av alla i nätverket. Vårt namn anr+1 står just för den ytterligare dimensionen som handlar om samhällsnytta och samarbete.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni dela med er av till företag i andra branscher?
– Vi vet hur man skapar affärsresultat och stärker sitt varumärke genom kreativ kommunikation. Alla företag och varumärken kan enkelt öka takten och påverkan av sitt hållbarhetsarbete genom att kommunicera på ett mer emotionellt sätt. Forskning visar att kommunikation som berör skapar vilja till förändring. Vi säger inte att all hållbarhetskommunikation är dålig, men vill samtidigt poängtera vikten av kreativitet, humor samt att vara nyskapande och annorlunda för att nå fram och få önskad effekt. Blir det för seriöst och svulstigt vet vi att mottagaren tenderar att sluta lyssna. Tänk om en större del av alla befintliga marknadsföringsmiljoner som idag används till att uppmana till mer konsumtion också kan bidra till ett bättre samhälle på något sätt? Det går. Och alla vinner på det.

Hur märker ni av det ökade hållbarhetsengagemanget i samhället genom era kunder och uppdrag?
– Vi har arbetat länge med hållbarhet för olika kunder som bland annat Folksam, Arla EKO, KRAV, Unionen, TCO, My Dream Now, Fredrika Bremer Förbundet, Läkare utan gränser och Non Smoking Generation. De senaste åren ser vi ett ökat fokus på hållbarhet även för kunder som inte har det i kärnan av sin affärsidé eller erbjudande. Frågor som tidigare ansetts vara något man måste lösa är nu minst en hygienfaktor och i bästa fall en affärsmöjlighet.

Vad ska man tänka på för att skapa en trovärdig och effektiv hållbarhetskommunikation?
– I grunden handlar hållbarhetskommunikation om samma sak som vid all övrig kommunikation – att göra kommunikation som berör och är relevant för målgruppen. Då behövs ett gediget insiktsarbete som grund – insikter om de människor vi vill nå, om varumärkets kärna och potential och om kulturella fenomen i samhället.

Vilka fallgropar ska man undvika när det gäller kommunikation kopplat till hållbarhet?
– Marginalen för att inte ha helt torrt på fötterna, eller att vara för yvig, är mindre eftersom frågan är så betydelsefull och engagerar så många. Det är förstås viktigt att inte vilseleda kring vad som är hållbara alternativ. Man måste också göra allt i sin makt för att undvika att bidra till ”hållbarhetströttheten”, det vill säga den ökande reklamtröttheten som uppstår genom trist, ogenomtänkt kommunikation eller pekpinnar. Då slutar människor lyssna även om ämnet är viktigt.

– Rädsla för att göra fel får dock inte hindra oss från att försöka göra bättre. För oss är valet enkelt och vi ser fram emot att fler upptäcker att kreativ kommunikation, rätt använt, är en accelerator i förändringsarbetet mot en hållbar framtid.

Läs mer om anr+1