ANNELIE JOHANSSON

Annelie Johansson har en lång och framgångsrik karriär inom näringslivet, bland annat som vd för Yves Rocher i Norden. 2016 grundade hon Happy Economy som mäter, tränar och utvecklar lycka hos företag.

Varför grundade du Happy Economy?
– För att jag vet att lyckliga företag är mer lönsamma och dessutom mer hållbara. Min övertygelse baseras på min långa och gedigna erfarenhet i näringslivet av ledarskap, försäljning och affärsutveckling. Befolkningen ökar och vi blir allt äldre. Vi ”äldre” kommer att kräva mer stöd och service, samtidigt mår de yngre medarbetarna sämre och sämre. Vem ska göra jobbet? Mitt livsmål är att göra ett positivt avtryck!

– Jag har ett större ansvar än min personliga lycka, jag vill skapa bättre förutsättningar för framtidens medarbetare så att morgondagens affärer blir mer långsiktiga. Samtidigt känner jag att Happy Economy också kan vara min koppling och tacksamhet till tidigare generationer, till mina föräldrar för deras slit och umbäranden.

Hur gör ni för att skapa lyckliga företag?
– Happy Economy är ett program baserat på forskning, studier och erfarenhet och har lanserat, vad vi menar är nya och mer relevanta nyckeltal. Kort sagt så mäter, tränar och utvecklar vi lycka. Jag menar att Happy Economy är ett nytt, smartare sätt att leda företag och samtidigt skapa ökad, hållbar lönsamhet!

Hur mäter ni lycka?
– Via Happy Score, en medarbetarundersökning som tar cirka 10 minuter och innehåller 17 frågor. Svaren används som underlag för lyckoträning och handlingsplan för respektive klient. Vi arbetar kvartalsvis och förutom mätningar och lyckoträningar med experter och kunniga partners, innefattar programmet exempelvis feedbackmöten för alla medarbetare.

Hur bidrar ni till en hållbar framtid?
– På flera sätt, dels menar jag att Happy Economy ligger i linje med det globala målet 17:19 (utveckla nya sätt att mäta framsteg) eftersom vi tar fram nya och mer relevanta nyckeltal. Vi vill skapa debatt, diskussion och insikt men även handling i arbetslivet. Vårt program kombinerar social och ekonomisk hållbarhet – vilket krävs för långsiktigt hållbara affärer och människor.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Här finns de mest intressanta hållbarhetsexperterna och därmed får jag nya insikter som hjälper mig att vidareutvecklas som människa och entreprenör. Jag kan regelbundet fylla på med mer kunskaper och nya kontakter och inte minst träffa människor som brinner för samma frågor som jag.