ANNA BRUUN MÅNSSON

Anna Bruun Månsson är grundare och vd på konsultbyrån TomorrowToday. Hon har mer än 15 års erfarenhet av rådgivning för företag inom CSR/hållbarhet, med specialistkompetens inom hållbarhetsredovisning.

TomorrowToday hjälper företag med hållbara lösningar, från analys av hållbarhetsrisker och strategiformulering till implementering och rapportering.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– Vi arbetar med hållbarhetsfrågor varje dag. Vi är helt övertygade om att det är när offentliga aktörer, företag, idéburen sektor och akademi möts som hållbarhetsfrågorna drivs framåt. Det är just här vi ser att A Sustainable Tomorrow matchar våra värderingar väldigt väl. Vi ser det som en lovande plattform för att få verksamheter att samverka och byta erfarenheter. Vi har såklart också en förhoppning om att vår kompetens och vår långa erfarenhet av att jobba med dessa frågor på olika sätt kan komma A Sustainable Tomorrows nätverk till gagn. De globala målen fungerar som det gemensamma språket för oss alla.

Hur bidrar ni till en hållbar morgondag?
– Vi har framförallt valt att på olika sätt engagera oss i individer, individer som av olika skäl behöver en liten extra skjuts för att komma ut i arbetslivet och få arbeta med hållbarhet. Detta engagemang tar sig lite olika uttryck. Allt från att våra konsulter tar en lunch eller fika och coachar studenter, arbetssökande osv. Men också genom att vi kontinuerligt har studenter som gör praktik hos oss, som en del av deras universitetsutbildning. Våra konsulter har också olika styrelseengagemang och annat engagemang i föreningar som driver hållbarhetsfrågor framåt. Sen hoppas vi ju att vi varje dag, genom våra kunduppdrag, bidrar till att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning.

Vilka hållbara trender kommer vi att få se framöver?
– Vi ser att drivkraften i företag och andra verksamheter att agera mer hållbart på ett allt tydligare sätt kommer inifrån. Att engagera sig i hållbarhetsfrågan kommer bli den allra viktigaste komponenten när man ska bygga sitt varumärke som arbetsgivare. Vi hoppas också att de mer traditionella gränsdragningarna för en verksamhet löses upp. Att det får som följd att företag agerar allt mer utifrån ett värdekedjeperspektiv och i samverkan med andra, både direkt med relaterade verksamheter som leverantörer och kunder, men också med samhället i ett större perspektiv. Det handlar helt enkelt om att verksamheter kommer att bredda sin syn på värdeskapande.