Andreas Follér

Andreas Follér, hållbarhetschef Scania och utsedd till Sveriges bästa hållbarhetschef 2021, intervjuas på scen av Catarina Rolfsdotter-Jansson under konferensen Do Look Up! den 17 maj på Nordic Sustainability Expo, Stockholmsmässan.
Foto: Scania

Vilka är dina bästa tips för att lyckas med hållbarhetsarbetet?

– Sluta aldrig att tillsammans med din organisation och ditt ekosystem, försöka förstå och översätta vad hållbar utveckling innebär för din bransch och ditt företag. Lägg sedan allt fokus på att skapa förutsättningar för att aktivera och accelerera omställningen. Undvik att skapa nya strukturer, principer och metoder och försök istället integrera hållbarhetsarbetet i det som redan fungerar väl. Koppla mål och ambitioner till den kultur och de värderingar som redan är starka.

Hur ser du på behovet av fler gränsöverskridande samarbeten för att uppnå de Globala målen?

– Det kommer att behövas både nya och gränsöverskridande partnerskap för att snabba på omställningen mot hållbara transporter och de Globala målen. Men framförallt behöver vi resultat. Partnerskap är aldrig bättre än resultaten de skapar.