page-header

HÅLLBAR UTVECKLING

Lär känna a sustainable tomorrow

HÅLLBAR UTVECKLING

Ett begrepp som definierar en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I de Globala målen för hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet genom de 17 målen och dess 169 delmål. Nämligen sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Det är helt naturligt att samhällsnytta idag skapar morgondagens affärsnytta. Framtidens nya affärsmöjligheter finns i att förstå samhällets utveckling.

De Globala målen för hållbar utveckling har världens regeringar enats om är kartan till 2030.

LÄS MER OM FN:s GLOBALA MÅL
MISSA INTE VÅRT NYHETSBREV
Håll koll på nyheter, event och erbjudanden

Var säker på att du inte missar några uppdateringar från AST, från nyheter och datum för uppkommande utbildningar till artist- och föreläsarnamn för uppkommande evenemang.

background

– Grejen med målen är att det måste ske utbildningar på alla nivåer. Dels måste det till en rejäl folkbildning men även för beslutsfattare och företagsledare.

JAKOB TROLLBÄCK